Usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0872/17-R z jednání č. 68, ze dne 26.9.2017
Pravidla MČ Praha 7 pro poskytování dotace pro rok 2018
Žádost o poskytnutí programové dotace MČ Praha 7 2018
Finanční vypořádání dotace 2018
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 do 50 tis
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 nad 50 tis
Položkový rozpočet dotace 2018
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis


Výsledky poskytnutí programových dotací

Poskytnutí dotací městské části Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí pro rok 2018
Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0004/18-Z ze dne 29.01.2018.

Důkladně si prosím pročtěte Pravidla MČ Praha 7 pro poskytování dotace pro rok 2018, kde naleznete veškeré potřebné informace.

Termín pro podání žádostí

Žádosti v programovém dotačním řízení MČ Praha 7 pro rok 2018 se podávají od 30.10. do 06.11.2017 (ne dříve ani později).