Výsledky dotačního řízení MČ Praha 7

Žádosti o dotaci MČ Praha 7 ve výše uvedených oblastech pro rok 2016 se podávají do Odboru Kancelář starosty Úřadu MČ Praha 7 prostřednictvím podatelny Ú MČ Praha 7 (nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7) v termínu od 07. do 13.01.2016 v úředních hodinách.

Informace o procesním zpracování žádostí o programové dotace MČ Praha 7 pro rok 2016.

  • 14.01. – 17.02.2016    zpracování žádostí a projednání žádostí v jednotlivých dotačních komisích
  • 18.02. – 14.03.2016    projednání podpory jednotlivých žádostí Radou a Zastupitelstvem MČ Praha 7
  • 15.03.2016    zveřejnění výsledků dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2016