Poskytnutí dotací městské části Praha 7 v programu Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu pro rok 2015

Poskytnutí dotací městské části Praha 7 v oblasti sport pro II. pololetí roku 2015

Poskytnutí dotací městské části Praha 7 v oblasti kultura pro II. pololetí roku 2015

Poskytnutí dotací městské části Praha 7 v oblastech životní prostředí, školství, bezpečnost a protidrogová prevence, sociální a zdravotní pro II. pololetí roku 2015