Při ztrátě, krádeži, poškození či zničení občanského průkazu v zahraničí je nutné obrátit se na tamní policii, která o tom vydá potvrzení. Následně musíte tuto skutečnost oznámit zastupitelskému úřadu České republiky. V případě, že naléhavě potřebujete cestovní doklad, požádáte zastupitelský úřad o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu).


Kde

Úřady České republiky v zahraničí

Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k návratu do České republiky. Zastupitelský úřad současně vydá občanovi potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení občanského průkazu.

Po návratu zažádáte o občanský průkaz stejným způsobem jako při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu na území ČR.