Po nabytí státního občanství České republiky je nový občan povinen zažádat o občanský průkaz.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.

placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Občan může nejprve zažádat o krátkodobý průkaz bez strojově čitelných údajů. Přitom není třeba předkládat rodný list:


Krátkodobý průkaz bez strojově čitelných údajů po nabytí občanství

Bezprostředně po udělení státního občanství můžete požádat o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce. Při této žádosti není třeba předkládat rodný list. O občanský průkaz je možné zažádat i na Úřadě městské části Praha 7 (i když zde občan nemá trvalý pobyt). Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vydává ve lhůtě 15 dnů.

CO JE TŘEBA PŘEDLOŽIT

  • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu
  • dvě průkazové fotografie
  • doklad o státním občanství občana

Doklady musejí být předloženy v originále, ověřeném opise, nebo ověřené kopii.

Má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm × 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/− 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm. Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu. Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku. 

První standardní průkaz se strojově čitelnými údaji po nabytí občanství

Když má občan k dispozici rodný list, může zažádat o první standardní průkaz se strojově čitelnými údaji.

Po nabytí státního občanství je občan povinen zažádat o občanský průkaz.

O občanský průkaz je možné zažádat i na Úřadě městské části Praha 7 (i když zde občan nemá trvalý pobyt).

CO JE TŘEBA PŘEDLOŽIT

Pokud občan předtím získal občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce, předkládá:

  • rodný list
  • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce

Pokud občan žádá přímo o standardní průkaz se strojově čitelnými údaji, předkládá:

  • rodný list
  • doklad o státním občanství

Doklady musejí být předloženy v originále, ověřeném opise, nebo ověřené kopii.