Za určitých okolností lze urychleně vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. I ten lze použít k cestování do států Evropské unie.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Dočasný občanský průkaz je občanský průkaz, který se vydává z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat potřebných k vydání občanského průkazu nebo na výrobní technologii potřebné k vydání občanského průkazu, která trvá déle než 7 dnů nebo v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze občanský průkaz.

Dočasný občanský průkaz se vydá rovněž na žádost osoby, která nabyla státní občanství ČR prohlášením nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství ČR.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vydává ve lhůtě 5 dnů.

CO JE TŘEBA PŘEDLOŽIT

  • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu
  • zákonem požadované doklady ve stejném rozsahu jako při žádosti o standardní průkaz se strojově čitelnými údaji (v závislosti na vaší situaci)
  • dvě průkazové fotografie, které musí mít tyto náležitosti: hladký povrch, černobílé nebo barevné provedení, obdélníkový tvar o rozměrech 35 mm × 45 mm s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/− 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm. Fotografie zobrazuje hlavu a horní část ramen, a to v předním čelném pohledu. Pohled směřuje do objektivu. Snímek odpovídá podobě fotografovaného v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Fotografovaný musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči otevřené, nepřekryté vlasy. Brýle nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. Pozadí je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu či pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie, ani jejího tisku.

DOBA PLATNOSTI DOČASNÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU

  • 5 měsíců ode dne vydání, je-li vydán z důvodu technické závady, nebo v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydat občanský průkaz běžným způsobem
  • 2 měsíce ode dne vydání, je-li vydán na žádost osoby, která nabyla státní občanství ČR prohlášením nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství ČR