Osvědčení o státním občanství České republiky vydává krajský úřad podle místa trvalého pobytu občana. (Pokud občan nikdy neměl trvalý pobyt na území ČR, vydává osvědčení Úřad městské části Praha 1.) Požádat o osvědčení jde také na všech matričních úřadech, které vám poskytnou veškeré potřebné informace.


Státní občanství České republiky se prokazuje jedním z následujících dokladů:

  • občanským průkazem
  • cestovním dokladem
  • osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanství České republiky
  • vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, pokud je v něm údaj o státním občanství České republiky uveden

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz