Osvědčení o státním občanství České republiky vydává krajský úřad podle místa trvalého pobytu občana. (Pokud občan nikdy neměl trvalý pobyt na území ČR, vydává osvědčení Úřad městské části Praha 1.) Požádat o osvědčení jde také na všech matričních úřadech, které vám poskytnou veškeré potřebné informace.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 14.00
pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře č. 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz
dveře 1.08/1.08a

Státní občanství České republiky se prokazuje jedním z následujících dokladů:

  • občanským průkazem
  • cestovním dokladem
  • osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanství České republiky
  • vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, pokud je v něm údaj o státním občanství České republiky uveden