Cestovní pas umožňuje cestovat po všech státech světa. Požádat o vydání cestovního pasu můžete bez ohledu na bydliště u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, v Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Praha 1 až 22, tedy i u úřadu městské části Praha 7.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.

Pro každý požadovaný úkon je nutné mít zvláštní pořadové číslo.

placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Pro cesty do Evropské unie a schengenského prostoru lze využít také jakýkoliv typ občanského průkazu. Za určitých podmínek můžete s občanským průkazem cestovat i do některých dalších států, viz Cestování na občanský průkaz mimo EU). Informace o podmínkách vstupu a pobytu na území cizího státu naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, viz Státy světa – informace na cesty.

Od 1. 1. 2016 cestovní pas musí obsahovat strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji (fotografie tváře, digitalizované otisky prstů a podpis).


Nejprve si vyberete situaci, v níž se nacházíte (viz výše). Poté navštívíte příslušný úřad:

 • v České republice: u kteréhokoliv obecního úřadu či úřadu městské části
 • v zahraničí: u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu


CO JE TŘEBA PŘEDLOŽIT

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státním občanství (vyžaduje se při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky)

 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za dítě mladší 15 let, například rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno

 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, tedy osobou, které bylo dítě mladší 15 let svěřeno do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které na základě soudního rozhodnutí pečuje o dítě mladší 15 let

 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla příslušným rozhodnutím soudu omezena

 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 15 let bylo schváleno soudem

 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí


LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ

 • standardní lhůta je 30 dnů
 • zkrácená lhůta do 24 hodin
 • zkrácená lhůta 5 pracovních dnů
 • je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, lhůta činí 120 dnů

PLATNOST

 • dětem do 15 let pas platí 5 let
 • občanům nad 15 let pas platí 10 let

SPRÁVNÍ POPLATKY

 • 100 Kč za vydání pasu dětem do 15 let
 • 600 Kč za vydání pasu občanům nad 15 let
 • 100 Kč za vyzvednutí pasu u jiného úřadu obce s rozšířenou působností, který žadatel nebo zákonný zástupce žadatele o cestovní pas uvede v žádosti

PŘEVZETÍ CESTOVNÍHO PASU

Občan je po převzetí povinen chránit svůj cestovní pas. Na stránkách Velvyslanectví České republiky v Bruselu také naleznete, jak postupovat v případě jeho ztráty nebo odcizení: Poučení pro držitele cestovního pasu.

PLATNOSTI CESTOVNÍHO PASU KONČÍ

 • uvedeným dnem platnosti (některé státy však vyžadují delší datum platnosti)
 • pokud je nahlášeno jeho odcizení nebo ztráta
 • pokud uplynuly 3 měsíce ode dne změny příjmení občana (pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství)
 • pokud o neplatnosti rozhodne úřad, který cestovní pasy vydává (na základě toho, že je poškozena celistvost cestovního pasu, některé údaje jsou nečitelné nebo jeho držitel podstatně změnil podobu)