Dům s byty zvláštního určení je druh bydlení, ve kterém máte stejná práva a povinnosti jako v běžném nájemním domě. Platíte nájem, energie i údržbu společných prostor. Byty zvláštního určení ve vlastnictví městské části jsou určené pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří nevyžadují komplexní a celodenní péči, avšak z důvodu věku či zdravotního stavu jsou v určitém rozsahu odkázáni na pomoc jiné osoby nebo sociální služby. Ve výjimečných případech jsou tyto byty poskytovány seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří nevyužijí služeb pečovatelského centra, avšak ocitli se v závažné bytové nouzi, či vyžadují bezbariérový druh bydlení. Dle výše bodového ohodnocení a kapacit bytového fondu jsou žadatelé Poradním sborem Rady městské části navrhováni jako nájemníci do konkrétních bytů. Sazba výše nájmu, je nižší než v místě obvyklá a může se vlivem inflace měnit. Každý byt má vlastní sociální zázemí, většina z nich kuchyňskou linku s dvojvařičem a vestavnou skříň. V bytech není pečicí trouba, lednice ani možnost připojení pračky. V BZU nejčastěji poskytuje sociální službu Pečovatelské centrum Prahy 7 (PCP7). O tyto služby je třeba předem požádat. Pečovatelská služba poskytuje úkony jako úklid, nákup, doprovody či dopomoc s osobní hygienou.

Jestliže chcete požádat o byt zvláštního určení, nejprve vše konzultujte na našem Kontaktním místě pro bydlení, kde vám poradí, jak situaci nejlépe řešit, a následně vám i pomohou s vyplněním žádosti

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Peterková Kornélie, Bc.

pracovnice týmu přímé podpory a koordinátorka síťování, strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7
dveře 2.13
gsm. +420608703876
PeterkovaK@Praha7.cz

FORMULÁŘE

Žádost o nájem bytu zvláštního určení v Praze 7 (v Domě s pečovatelskou službou) / platnost od 16. 5. 2023
Principy pro posuzování žádostí o bydlení v bytech zvláštního určení v Praze 7 / platnost od 16. 5. 2023
Vzor nájemní smlouvy bytu v domě s pečovatelskou službou / platnost od 18. 5. 2021


Poradní sbor

Leden (19. 1.)

Duben (20. 4.)

Červenec (22. 7.)

Říjen (7. 10.)

Prosinec (16. 12.) – zrušeno

Březen (12. 3.)

Červen (25. 6.)

Říjen (13. 10.)

Prosinec (5. 12.)

Září (17. 9.)

Červen (27. 6.)