archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Neutěšená situace v souvislosti s nemocí COVID-19 přivádí do komplikované životní situace stále větší množství lidí. Řada z nich má hlouběji do kapsy i na obstarání nákupu základního zboží a potravin pro sebe a svou rodinu. Zásoby únorové potravinové sbírky byly již všechny rozděleny, a tak se na vás opět sousedsky obracíme:

Vážení sousedé,

děkujeme vám za předchozí podporu potřebných. Potraviny si převzal sociální odbor úřadu městské části, leč zásoby jsou již zcela zužitkovány. Proto jsme se nyní dohodli napříč politickým spektrem, že opět pomůžeme a pokusíme se společně sebrat potravin pro potřebné ještě více. Trvanlivé potraviny, základní drogistické zboží nebo dětské respirátory je možno od 15. 3. 2021 předat nejlépe v krabici na recepci ÚMČ Praha 7 (U Průhonu 38). Pracovníci odboru sociálního je následně budou rozdělovat lidem, kteří to v současné době nemají nijak jednoduché.

Děkujeme moc, pokud se přidáte!


Jakob Hurrle Praha 7 Sobě

Martin Vytrhlík TOP 09

Tomáš Bartovský ODS

Ondřej Mirovský Strana Zelených a Piráti

Chcete pomoci jinak? 

Veřejná sbírka Solidarita od sousedů SOS P7

Přispět do veřejné sbírky Solidarita od sousedů SOS P7 lze prostřednictvím transparentního účtu SOS P7: 000123-2000870339/0800. Přispěním na transparentní účet dojde k posílení Humanitního fondu MČ Praha 7, příspěvky budou využity na individuální pomoc občanům Prahy 7 v souladu s pravidly fondu.

Obědové konto

Výnos této sbírky pomáhá rodičům dětí překlenout ekonomicky tíživou situaci. Školy vaří obědy pro děti i v době distanční výuky. Obědové konto je realizováno formou transparentního účtu u České spořitelny 2003844339/0800.

Děkujeme vám! Každý příspěvek může pomoci.