archivní článek, informace již nemusí být aktuální


Technická správa komunikací zahájila práce k definitivnímu podepření mostní konstrukce X022 Bubenská u metra C Vltavská. V druhém mostním poli využije systému prostorových konstrukcí, ve čtvrtém pak podpěrné věže. Tyto práce umožní zprovoznit aktuálně uzavřené tramvajové větve směr Hlávkův most (tzn. kompletní provoz tramvají pod mostní konstrukcí) a zvýší bezpečnost nosné konstrukce po obnovení omezeného provozu automobilů do 3,5 tuny.

Pro druhé pole TSK navrhla podpěrný systém pěti prostorových konstrukcí, které budou most podpírat v nejslabších místech – tedy tam, kde se spojují spodní desky a stěny komůrky. Tyto prostorové konstrukce budou uloženy v základech, které tvoří silniční panely.

„Aby prostorové konstrukce byly aktivní, musíme na některé jejich části zatlačit pomocí hydraulických lisů velkou silou, až 50 kN. Tím se podpěry aktivují a budou schopny převzít část zatížení samotného mostu. Tento systém byl použit i na podepření Libeňského mostu,“ vysvětluje generální ředitel TSK Petr Smolka. Síla 50 kN představuje cca 20 % celkového zatížení mostní konstrukce.

Ve čtvrtém poli je konstrukce odlišná, aby umožnila průjezd tramvajím. Tvoří ji šest samostatných podpěrných věží, které budou uloženy buď do silničních panelů, nebo do monolitického železobetonu. Jednotlivé věže budou zakončeny hlavicemi s ocelovými nosníky, na které bude opět nutné vyvinout velký tlak hydraulickým lisem, aby se zasunuly do své definitivní polohy a přilehly k nosné konstrukci. Dojde tak k aktivaci těchto podpěrných věží, které odlehčí zatížení původní mostní konstrukce.

Pro podepření v obou polích se použije systém stojek a věží TRECOL.

Po podepření obou polí bude následovat jejich oplocení, které zamezí přístupu nepovolaných osob. Pravidelně pak bude dodavatel provádět kontrolu a údržbu podpěrných konstrukcí a jejich správné funkce. V případě poklesu sil v podpěrných konstrukcích se provede jejich dotlakování na předepsané síly.

Zhotovitelem stavebních prací je společnost Hochtief CZ, a. s.

Zdroj: TSK

Přehled dopravních omezení souvisejících s pracemi na podepření mostu naleznete zde.