Praha 7 pomáhá školám zajistit počítače a internetové připojení pro děti, které doma nemají přístup k online výuce na dálku. Počátkem dubna jsme vás informovali o tom, že se nám podařilo zapůjčit a poskytnout školám 60 notebooků od Nejvyššího kontrolního úřadu. Nyní se ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy snažíme zajistit další počítače a modemy s internetovým připojením. Dostat by se měly k  dětem, které nemají dostatečný přístup k výuce a chybí jim kontakt s třídou a učiteli. Potřebné děti jsme vytipovávali ve spolupráci se školami a našimi sociálními pracovníky, nyní uzavíráme poptávku na tento druh podpory tak, aby se stihla zrealizovat co nejdříve.

Pokud se vaše rodina ocitla v tíživé situaci, vaše dítě se nemá na čem učit a chtěli byste požádat o zapůjčení počítače, případně modemu s internetovým připojením, obraťte se, prosím, nejpozději do čtvrtka 23. 4. do 12:00 hod. na paní Sylvu Svobodovou, email: SvobodovaS@praha7.cz.