archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Radosti, ale i starosti a povinnosti – to vše obnáší život se psem. Na Sedmičce oficiálně žije přes 1700 psů a všichni jsou legitimními obyvateli naší čtvrti. Nejčastěji jde o Beny a Maxíky, mezi fenkami pak jednoznačně vedou Báry. Jak se vlastně z našeho čtyřnohého přítele stane právoplatný občan a jaké z toho pro jeho majitele plynou závazky? A co všechno byste měli vědět, pokud o pejskovi teprve uvažujete?Život psa ve městě není jednoduchý. Velká koncentrace lidí, provoz, hluk, odpadky. Přes to všechno se spousta lidí rozhodne si psa pořídit. Citová vazba mezi člověkem a psem je již dlouho známá. Pes je v naší společnosti brán jako člen domácnosti, přináší emocionální oporu, je pojítkem rodiny, pomáhá překonávat pocity samoty. Pro psychiku páníčka je jeho vztah se psem stejně důležitý jako s jiným člověkem. Důkazem je stále větší obliba canisterapie, léčebného kontaktu psa s člověkem, který je nejvíce využívaný v domovech pro seniory a pro tělesně a mentálně postižené.

Tento text nechce být polemikou typu pejskaři versus nepejskaři ani se nechystá nabádat oba tyto „tábory“ k větší vzájemné ohleduplnosti. Spíše se pokusí být průvodcem každého zodpovědného pejskaře na Sedmičce. Spoustu informací přinese i těm z vás, kteří o novém chlupatém členu rodiny zrovna přemítáte.

Ze šuplíku povinností
Podle statistik radnice s námi na Sedmičce bydlí 1772 psů. Zda je toto číslo opravdu přesné, ale nikdo neumí s jistotou říci. Nicméně každý, kdo sdílí svůj domov se psem v Praze 7, musí svého zvířecího spolubydlícího nahlásit na úřadě a každý rok za něj zaplatit poplatek. Výši takzvaného místního poplatku ze psa si každé město nebo obec určuje sama. Všeobecně platí, že poplatek ve městech je vyšší než na vesnici. Základní sazba za jednoho psa je téměř v celé Praze 1500 Kč, senioři zaplatí 200 Kč. Další sazby a úlevy najdete v boxu. Za minulý rok vybrala Sedmička na těchto poplatcích téměř jeden a půl milionu korun. Nedoplatky zpozdilců činily ke konci minulého roku celkem 332 tisíc Kč. Čtvrtina z vybrané částky putuje magistrátu a ze zbylé části se pak částečně hradí úklid ulic, instalace a oprava odpadkových košů a doplňování sáčků.

V Praze 7 najdeme celkem 411 košů, které jsou většinou ve správě Pražských služeb nebo Dopravního podniku Prahy. U 54 z nich jsou k dispozici i zásobníky na pytlíky, jež městská firma 7U s.r.o. pravidelně doplňuje a koše jednou až dvakrát denně vyváží. Počty košů se ale mění, protože se radnice snaží operativně reagovat na potřeby a přání občanů – někteří koš ve své ulici postrádají, jiným naopak vadí. „Od občanů dostáváme nejčastěji stížnosti na chodníky špinavé od psů a na chybějící psí pytlíky v zásobnících. Snažíme se tyto věci řešit, ale je nutné říci, že každý pejskař by si měl pytlík pro svého psa zajistit sám. Radnice dělá pouze doplňkovou službu. Každý měsíc za tyto pytlíky vydáme okolo 20 tisíc korun. Kupujeme papírové i plastové pytlíky, které jsou sice levnější, ale protože se radnice snaží být ekologičtější, preferujeme papírovou variantu,“ dodává Daniela Karasová, vedoucí oddělení péče o veřejný prostor. Jen pro upřesnění, zatímco jeden plastový sáček stojí 14 haléřů, ten papírový je sedmkrát dražší. Právě znečištěné ulice jsou přitom jedním z nejvíce diskutovaných témat v soužití lidí a psů ve městě. Bohužel však na něj nejde najít účinný recept, který by zároveň nebyl pouze represivní. Zopakujme tedy aspoň, že povinností každého majitele psa je po svém společníkovi uklidit.


Čip napoví

Po nahlášení psa na radnici Prahy 7 se jeho majitel musí také zapsat do Evidence chovatelů psů na Magistrátu hl. města Prahy. Cílem tohoto rejstříku je umožnit snazší vyhledání zaběhnutého psa a jeho navrácení majiteli. Díky tomu tak nedochází k přeplnění psích útulků. Nejznámější útulek v Troji, který spadá pod Městskou policii hl. m. Prahy, například loni přijal 1008 psů, což je téměř o čtyři sta méně než v roce 2019.

Od roku 2005 platí také povinné označení psů – v minulosti formou tetování, od loňského roku pak formou čipu, a to u všech psů starších 6 měsíců. Čip pomáhá například v případech, kdy pes někoho náhodou napadne nebo pokouše. V krátké době je totiž možné získat všechny potřebné informace o jeho zdravotním stavu. Každý, kdo nechá svého psa označit mikročipem a přihlásí se do třiceti dnů po čipování do Evidence chovatelů psů, získá v následujících dvou letech slevu na poplatku, a to v maximální výši 350 Kč ročně.

Povinnost čipování platí v celé České republice a od příštího roku má navíc vzniknout i centrální registr označených psů. Ten v současné době supluje několik soukromých databází, kam mohou majitelé své psy dobrovolně registrovat, a to zdarma či za poplatek. Centrální evidence bude tak konečně celorepublikovým rejstříkem, ze kterého se snadno zjistí majitel jakéhokoliv zatoulaného pejska.

Na vodítku x na volno
Pohyb psů ve městě je dalším z často skloňovaných témat, kde je těžké najít kompromis. Jedna skupina by ráda více ploch pro své mazlíčky, zatímco ta druhá je přesvědčená, že míst pro psy je dostatek. Volný pohyb psů v Praze reguluje obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně. Ta vymezuje tři okruhy: zákaz vstupu psů, zákaz volného pobíhání psů a volný pohyb psů. Před několika lety sice magistrát usiloval o celopražskou vyhlášku, která by vyčlenila více prostoru pro volný pohyb psů, nakonec ji však nepřijal. Důvodem byl podle magistrátu odmítavý postoj ze strany řady radnic i soukromých vlastníků pozemků. Radnice Sedmičky tehdy navrhovala rozšíření volných ploch pro psy na Štvanici, v zeleni u stanice metra Vltavská, v části Císařského ostrova a na některých místech na nábřeží. Bohužel však Sedmička, stejně jako jakákoliv jiná městská část Prahy, nemá pravomoc vydávat závazné vyhlášky, a tak musí i v této věci spoléhat na magistrátní řešení. Jedinou zdejší novou plochou pro volný pohyb psů je tak psí hřiště v Letenských sadech (vstup z ul. Kostelní naproti ul. U Letenského sadu), které spravuje magistrát.

V obou největších parcích na Sedmičce pak můžete svého mazlíčka venčit bez vodítka pouze a jen na vybraných místech, která jsou označena informační tabulí nebo piktogramem přímo u cesty. Přesné mapové zakreslení najdete na zde. V ostatních částech parků je nutné mít psa na vodítku, platí to také pro oblast cyklistických tras, piknikových míst, jezírek ve Stromovce, kde hnízdí vodní ptactvo, nebo tam, kde jsou vysázené květinové záhony. Úplný zákaz vstupu pro psy platí na všech dětských hřištích Sedmičky.

Štěkám, tedy jsem
Ke každému psovi neodmyslitelně patří štěkání. Odpovědný majitel by měl být schopný udržet míru „vyjadřování“ svého psího parťáka pod kontrolou. Přemíra štěkotu může konec konců obtěžovat nejen vás, ale i vaše sousedy. Prvním krokem je zjistit, proč pes štěká. Možná je příčinou hlad, žízeň nebo třeba přání si hrát. Jedním z důvodů může být i samota. Odborníci radí pustit rádio, aby pes slyšel známé lidské zvuky, či mu dát kus nevypraného oblečení nebo cokoli, co je cítit jeho rodinou. Někdy pomůže rozptýlení v podobě hraček. Stěžejní je dostatečně dlouhá procházka. Nejlepším způsobem, jak chování svého psa napravit, je pak samozřejmě výcvik. Každý by však měl mít na paměti, že ve většině případů je štěkání přirozenou součástí psí povahy. Zasáhnout je třeba až ve chvíli, kdy pes štěká příliš a ruší své okolí. Ne vždy je nutné psa okřiknout, především v případech, kdy je štěkot výrazem jeho strachu.

Psí pěstounství
Čas od času je také potřeba postarat se o zvíře, kterému zemřel majitel. Tato povinnost připadá ze zákona na obec a zvířátka většinou končí v útulcích, kde musí čekat, než se uzavře dědické řízení. Do té doby totiž nemohou získat nový domov. Sedmička ale nedávno vyzkoušela model psí pěstounské péče.

„Nedávno jsme řešili případ devítiletého pejska Bobyho, jehož panička zemřela a neměl se o něj kdo postarat. V současnosti probíhá dědické řízení, ale pes přesto nemusí být v útulku. Oslovila nás totiž paní, která pejskovi chtěla dát domov. Dohodli jsme se, že k ní Bobyho umístíme do náhradní péče. Je to ideální řešení pro pejska a zároveň je to méně nákladné pro městskou část, protože běžnou péči hradí pečovatelka. Až bude dědické řízení uzavřeno, má paní velký zájem nechat si ho nastálo. Zároveň se nám už ozývají další lidé, že by se chtěli do náhradní péče o domácí mazlíčky v případě potřeby zapojit,“ dodává radní Prahy 7 Jiří Knitl. Radnice uzavřela s náhradní pečovatelkou smlouvu, pečovatelka bude hradit náklady běžné péče a městská část je v případě potřeby připravena platit mimořádné veterinární výdaje. Tento postup je pro obec podstatně levnější než umístění psa v útulku, kdy je v průběhu dědického řízení nutné hradit veškeré náklady na péči o něj.

Chci psa? Chci psa!
Uvažujete o čtyřnohém společníkovi? Rozhodnutí pořídit si jakékoliv zvíře byste měli pečlivě zvážit a odpovědět si na důležité otázky. Proč si psa chci pořídit? Budu na něj mít dostatek času, financí a místa ve svém domově? Kdo se o něj postará, když já nebudu moci? Chci ochranáře, nebo gaučového přítele? A odkud si psa pořídím? Motivace může být různá a téměř vždy je za ní dobrý úmysl. Avšak i ten může být nakonec zrádný. A nechtěná zvířata pak končí na ulici nebo v útulku. Psí společník vyžaduje nejen materiální péči, ale především váš čas. Ten byste měli také věnovat způsobu, jakým psa získáte.

První volbou bývají chovatelské stanice čistokrevných psích plemen. Pokud máte představu o konkrétní rase, pak je chovatelská stanice nejlepší volbou. Nejrizikovějším způsobem je získání psa z inzerátu, kde jsou často nabízeni psi z nelegálních množíren. Kdy zpozornět, se dočtete v boxu Desatero pro koupi štěněte. Naopak nejzáslužnějším způsobem je ujmout se psa z útulku. Tento dobrý skutek podporuje i město, a to odpuštěním poplatku za psa po dobu dvou let od adopce.

Seznam útulků rozesetých po celé republice snadno najdete na internetu a téměř u každého z nich si můžete prohlédnout i fotky jeho obyvatel. V již zmíněném útulku v Troji probíhá adopce ve formě dočasné nebo trvalé péče. Když se nalezené zvíře dostane do útulku, začíná běžet čtyřměsíční lhůta, po kterou se o psa může přihlásit původní majitel. Když lhůta uplyne, pes může být adoptován novým majitelem. Útulek také může psa umístit do tzv. dočasné péče i před uplynutím této lhůty. V takovém případě však platí, že pokud se původní majitel ve lhůtě přihlásí, musíte psa vrátit – jestli ne, je váš. U zájemců o adopci jsou vítané zkušenosti s chovem problematických psů. Pes je zdarma, ale útulek si účtuje poplatek za veterinární prohlídku, ošetření proti parazitům, vakcinaci a označení zvířete mikročipem. Výše poplatku se liší podle velikosti a hmotnosti zvířete.

Může se to všechno zdát složité, ale život se psem určitě přináší více radostí než starostí. Přesto mějte na paměti, že pes je zvíře, i když domestikované. Čím více času budete věnovat výběru psa a jeho výcviku, tím spokojenější bude vaše společné soužití i naše širší sousedská koexistence. 


Kolik zaplatím za rok? Veškeré informace o místním poplatku ze psa naleznete na této stránce

Nejčastější osvobození od poplatku
– osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
– osoba, které stanoví povinnost pro držení psa zvláštní právní předpis
– držitel psa převzatého z útulku provozovaného na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí

Úleva od poplatku
– každý vlastník psa, který nechá svého psa označit mikročipem a přihlásí se do Evidence chovatelů psů v souladu s vyhláškou (nejpozději do třiceti dnů ode dne čipování), má v následujících dvou letech právo na úlevu od poplatku v maximální výši 350 Kč ročně.

Povinnosti páníčků
Nechat psa u veterináře očipovat
Nahlásit psa na radnici Sedmičky a platit místní poplatek
Zaregistrovat se do evidence chovatelů psů na MHMP


Kam nesmím?
Zákaz vstupu psů na dětská hřiště
Zákaz volného pohybu psů na silnicích
Pohyb v parcích jen ve vybraných oblastech, viz www.praha7.cz/pohyb-psu
Zákaz nástupu do MHD bez krátkého vodítka a nasazeného náhubku


Když se pes zaběhne
Zavolejte městskou policii na lince 156
Kontaktujte útulky a veterináře v nejbližším okolí
Sdílejte informaci o ztrátě psa na sociálních sítích (Letenská parta, Holešovická parta, Psí detektiv aj.) Vylepte letáky ve svém okolí


Jak postupovat při nálezu psa?
Pokud najdete ztraceného nebo zraněného psa, volejte na linku městské policie 156. Pokud to okolnosti dovolí, je vhodné počkat se zvířetem do příjezdu hlídky nebo odchytové služby. Myslete ale na ochranu svého zdraví i lidí v okolí. Odbíhající nebo zraněná zvířata neodchytávejte – pokud můžete, zvíře sledujte.


Prosím nerušit!
Žlutá stužka signalizuje psa, který potřebuje kolem sebe více prostoru a je dobré se mu vyhnout. Důvody k tomu mohou být různé, třeba bázlivá povaha psa, špatné zkušenosti s jinými psy či lidmi nebo zdravotní komplikace. Žlutou stužku ale nosí například i psi, kteří jsou ve výcviku třeba u záchranářů, nebo ti z útulku, kteří procházejí procesem socializace.

Asistenční psy, kteří pomáhají osobám s různým zdravotním postižením, poznáte podle postroje či vestičky. Někde mají i slovní popis asistenční pes, jindy jen logo společnosti, která jej vycvičila. Pokud takového psa potkáte, neměli byste jej vyrušovat v jeho práci, která probíhá 24 hodin denně. Nemlaskejte na něj, nepískejte a nesahejte. Pokud si jej přeci jen chcete pohladit, vyžádejte si souhlas jeho majitele. To by ostatně mělo platit v kontaktu s jakýmkoliv psem. Asistenční psi mají zákonem dovolený vstup do míst, která jsou ostatním psům většinou zapovězená – obchody, restaurace, úřady – a mohou také cestovat bez náhubku.
 


Těžko na cvičišti…
Pokud chcete svému psímu příteli dopřát více výchovy a výcviku, můžete navštívit cvičiště na Císařském ostrově. Základní kynologická organizace se nachází naproti jezdeckému areálu u Trojské lávky směrem do zoo. Po absolvování základního výcviku v délce 12 lekcí (za 1500 Kč) a zapsání se do klubu můžete cvičiště navštěvovat třikrát týdně a využívat i rad přítomných instruktorů. Další možnost výcviku poskytují také tzv. psí školy, kterých i na Sedmičce existuje hned několik.

Zajímavostí je, že před rokem 1989 byli pejskaři finančně motivováni k tomu, aby pes prošel výcvikem. Po jeho absolvování byli majitelé osvobozeni od poplatků. Tento systém dnes platí například v Litovli, Kladno zase dává po absolvování výcviku úlevu z poplatků za psa ve výši 50 %.


Desatero pro koupi štěněte – nekupuj, když
1. Štěňata jsou inzerována po celý rok od stejného „chovatele“.
2. Prodávající vás pod různými záminkami nepustí do domu na nezávaznou prohlídku, navrhuje pouze předání někde na zastávce, nádraží atd.
3. Štěně je příliš malé (ideální hmotnost každého plemene při odstavu najdete na internetu), nemá prořezané zuby nebo je mladší 50 dní.
4. Prodávající nabízí mnoho psů, nikde není matka štěňat, všude je zápach a špína.
5. Štěně má blechy (černé tečky v kožichu), rýmu, kašel, špinavé uši či průjem, teče mu z očí nebo má defekt – fontanelu (neuzavřená lebka), kýlu (boulička na břiše) nebo nesestoupená varlata.
6. Štěně má ještě sací reflex (přisaje se na prst).
7. Prodávající nedokáže odpovědět na vaše dotazy ohledně zdraví štěněte, jeho rodičů a péče o něj, neví, čím je krmeno, a podobně.
8. Cena za štěně je nápadně nižší než cena obvyklá.
9. Není k dispozici platná kupní smlouva a očkovací průkaz se záznamy o věku štěněte, odčervování a očkování včetně razítka veterináře. Štěňata ze zahraničí musí mít vystavený pas a být čipovaná.
10. Pokud jste se impulzivně rozhodli pro koupi štěňátka, jste snadný cíl pro překupníky
a množitele.
Zdroj: MVDr. Martina Načeradská, www.naceradska.cz
 

10 nejčastějších psích jmen v Praze
Ben 2008
Max 1553
Bára 1496
Bety 1423
Nely 1199
Rony 1100
Sára 1001
Jessi 981
Bert 916
Mates 897
Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy, údaje k 31. 12. 2019


10 nejčastějších psích plemen v Praze
kříženec 18 788
jorkšírský teriér 8081
jezevčík 4903
labradorský retrívr 3874
německý ovčák 3255
pudl 2655
čivava 2656
Jack Russell teriér 2353
zlatý retrívr 2315
bišonek 1825
Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy, údaje k 31. 12. 2019
 


Veterinární ordinace na Sedmičce
VO LIVET, U Smaltovny 32, 608 126 381, po–pá 8.30–12, 13–19, so 9-12, ne 16–19 hodin, www.livet.cz

VO Stromovka, Sochařská 4, 604 326 587, po, st, pá 9–13, 14–18, út a čt 9–13 hodin, www.vetstromovka.cz

VO Řehák Miroslav MVDr., Janovského 9, 724 192 022, po–čt 14–18, pá 11–16 hodin, www.vetrehak.cz

Pet Care Clinic, Tusarova 1520, 774 116 623, po–pá 9–20 hodin, www.petcareclinic.cz

Uno Veterinární klinika, Farského 11, po–pá 9–12, 15–20, so 11–18, ne 13–18 hodin, pohotovost na tel.: 775 192 599, www.unovet.cz


Veterinární pohotovost pro Prahu a Středočeský kraj: PET-MEDIC – záchranná služba pro psy, tel.: 724 184 840


Chovatelské potřeby a psí salony

Akvazoo, M. Horákové 23/40, 233 312 673, po–pá 9–18.30, so 8.30–12 hodin

CHP, Komunardů 55, 777 198 020, po–pá 10–18 hodin, www.pejsankov.cz

CHP Zverimix Antonín Hausknecht, Jateční 1434, 778 001 012, po–pá 9–17, so 9–12 hodin, www.zverimix.7a7.cz

Dogg.cz, Osadní 5, 607 641 141, po–pá 9–19, so 9–14.30 hodin, www.dogg.cz

Pan Malina, Kamenická 12, 603 933 360, po–pá 8–18 hodin, www.panmalina.cz

Dogtown – obchod pro psy a psí salon, Letenské náměstí 1, 737 882 254, po–pá 10–19, so 10–17 hodin, www.dogtown.cz

Psí salon Kvído, Komunardů 45, 728 588 015, www.psisalon-kvido.cz