MČ Praha 7 plánuje rozsáhlou rekonstrukci Hanavského pavilonu v Letenských sadech. Tato novobarokní budova byla 12. června 1995 pronajata na třicet let, v příštím roce tedy nájemní smlouva končí a MČ přistoupí k rekonstrukci. Odborníci na stavebně-historický průzkum zahájili práce již před nějakou dobou, ale zatím se nepodařilo najít mnoho dokumentů. Oprava Hanavského pavilonu tedy bude komplikovanější než u Letenského zámečku, kde bylo informací poměrně dost.

Obracíme se proto na širokou veřejnost s prosbou:

  • nemáte ve svých osobních a rodinných archivech historické snímky, ideálně z velké rekonstrukce v letech 1967 až 1971, nebo i fotografie před rokem 1989? (Samozřejmě čím starší, tím lepší.)
  • nepracoval jste vy nebo někdo ze známých na rekonstrukci v letech 1967 až 1971?
  • nemáte nějaké výkresy či nevíte, kde by mohly být?
  • nejste obeznámeni s nějakou větší rekonstrukcí po roce 1971? (Některé méně spolehlivé zdroje mluví o rekonstrukci ke konci 80. let, ale na stavbě to není patrné a dosti se rozcházejí v konkrétních letech.)

Fotografie, materiály a další informace prosím posílejte na e-mail  místostarosty Kamila Vavřince Mareše, MaresKV@Praha7.cz.

 

O dalším využití Hanavského pavilonu, který je nyní v tragickém technickém stavu a vyžádá si mnoho péče a prostředků, rozhodne stavebně-historický a stavebně-technický průzkum.