archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Koncem dubna a začátkem května 2023 proběhla participace s žáky ZŠ T. G. Masaryka a širokou veřejností na Ortenově náměstí. Účelem participace ve fázi před projednáním úprav bylo zjištění aktuálních potřeb a preferencí typů mobiliáře od nejčastějších návštěvníků parku, tedy žáků 8. a 9. tříd, rodičů s malými dětmi a seniorů, ale i dalších uživatelů prostoru.


Veřejnosti byl představen koncept návrhu architektonického studia COSMO na úpravu východní části náměstí se vznikem vodního prvku, který by ochlazoval rozpálené náměstí v letních měsících, a úpravy a zvětšení zeleně a vznik nové upcyklované cesty (na niž se použije dláždění z místa budoucích vodních trysek) v severní hraně u vysokorychlostní silnice. Cesta bude lépe začleněna do zbytku parku i se základní školou.

První kolo zjišťování názorů proběhlo přímo ve škole 27. dubna 2023 se čtyřiceti pěti žáky, kteří diskutovali ve skupinkách, zakreslovali do map a následně prezentovali své typy vhodného mobiliáře. Největší podporu získalo doplnění vodních prvků (pítko) a alternativní způsoby sezení (houpací prvky, lavice). Byla zmiňována též hřiště, ať už workoutová, nebo pro míčové hry.

Druhá část participace se odehrála 3. května 2023 v informačním participačním stánku přímo na místě plánované úpravy na Ortenově náměstí.  Občané se dozvěděli více o připravovaném projektu přímo od architektů ze studia COSMO, ale také od zástupců Městské části Praha 7 z Odboru rozvoje a péče o veřejný prostor. Zájemci diskutovali nejen o způsobu trávení volného času zde a o svých představách funkce náměstí, ale vybírali též vhodné typy mobiliáře.

Proběhl zde rovněž monitoring využívání stávající cesty a vyšlapaných stezek, kde se potvrdila vysoká frekvence a časté přecházení rušné komunikace mimo přechod. U stánku se zastavilo šest desítek lidí a celkově byl návrh architektů byl pozitivně přijímán, zvláště způsob ochlazení náměstí, navrhované úpravy zeleně včetně jejího rozšíření, ale i znovupoužití dláždění v místě. Projekt bude na základě těchto výstupů dále finalizován, s realizací úprav (první část s vodním prvkem) se počítá na jaře příštího roku. 

 

Koncept návrhu s vyznačenými územími (bez mobiliáře), studio COSMO

Máte-li otázky, kontaktujte prosím Terezu Novákovou, koordinátorku participace, novakovat@praha7.cz, 776 069 138.