Poslanecká Sněmovna schválila pozměňovací návrh, který upravuje nárok na ošetřovné do 30. 6. 2020. Návrh zákona ještě není schválen, musí jej následně posoudit Senát a prezident a může dojít k jeho změnám. Podle pozměňovacího návrhu se předpokládá, že nárok na ošetřovné bude dán i tehdy, pokud dítě nebude do školy či školky docházet s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, z důvodu koronaviru. Dále bude nárok na ošetřovné dán i tehdy, pokud dítě nebude do školy docházet z důvodu výrazného omezení kapacity nebo provozní doby školy nebo nastavení omezujících režimových opatření. Důvod pro neumístění dítěte ve škole bude zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu.

Zdroj: MŠMT