archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Poslanecká Sněmovna schválila pozměňovací návrh, který upravuje nárok na ošetřovné do 30. 6. 2020. Návrh zákona ještě není schválen, musí jej následně posoudit Senát a prezident a může dojít k jeho změnám. Podle pozměňovacího návrhu se předpokládá, že nárok na ošetřovné bude dán i tehdy, pokud dítě nebude do školy či školky docházet s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, z důvodu koronaviru. Dále bude nárok na ošetřovné dán i tehdy, pokud dítě nebude do školy docházet z důvodu výrazného omezení kapacity nebo provozní doby školy nebo nastavení omezujících režimových opatření. Důvod pro neumístění dítěte ve škole bude zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu.

Zdroj: MŠMT