Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, platí od úterý 30. dubna 2024 na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Plánovaná platnost výstrahy je do 2. května 2024 do 18.00.

V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. 

Aktuální informace jsou k dispozici na webu Českého hydrometeorologického ústavu nebo na firerisk.cz.