Od 1. července 2024 bude Úřad městské části Praha 7 příslušný k vydávání jednotných environmentálních stanovisek postupem dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění zákona č. 465/2023 Sb.

Na základě schválené novely obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, na červnovém jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy, bude odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 7 vydávat JES ke stavebním záměrům. Podrobnosti najdete zde.

Vzor žádosti o jednotné environmentální stanovisko a kontakty na pracovníky Odboru životního prostředí MČ Praha 7 pro případné další dotazy naleznete zde.