Jak jsme vás již informovali v článku zde, dne 1. 7. 2024 nabývá plné účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zásadní novinkou je digitalizace stavebního řízení a podávání žádost o vydání povolení záměru prostřednictvím Portálu stavebníka.

Pokud je předmětem žádosti záměr, pro který je stavebním zákonem vyžadováno zpracování dokumentace projektantem, musí být tato dokumentace zpracována vždy v elektronické podobě a vložena prostřednictvím portálu stavebníka do evidence elektronických dokumentací. Tato dokumentace musí být ve formátu PDF, jež je opatřeno EAR a EČR, přičemž každý dokument (např. technická zpráva) a každý výkres musí být „orazítkován“ samostatně.

Povinnost elektronického podání přes Portál stavebníka se nevztahuje na doplnění žádostí podaných do 30. 6. 2024. Upozorňujeme klienty Stavebního úřadu, že u podání těchto doplnění je vždy třeba uvést ideálně číslo jednací. V případě, že jste číslo jednací od Stavebního úřadu ještě neobdrželi (například v rámci výzvy k doplnění), uveďte alespoň datum podání vaší žádosti.

Podrobné informace týkající se digitalizace stavebního řízení v ČR najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Další praktické návody najdete také ZDE.

Stavební úřad MČ Praha 7 dělá maximum pro to, aby přechod na nový systém proběhl co nejlépe. Vše ovšem závisí především na připravenosti a funkčnosti všech systémů na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj. Prosíme proto všechny účastníky stavebních řízení zejména na počátku účinnosti nového stavebního zákona o trpělivost.

Děkujeme za pochopení.