archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Budova Akademie výtvarných umění – Škola architektury na Letné prochází rekonstrukcí. Stavební činností je dotčený také vzrostlý platan na rohu ulic U Akademie a Kamenická. Strom je nutné stabilizovat, aby byl během stavby důkladně ochráněn a přežil v dobré kondici do dalších let. Z důvodu realizace zabezpečovacích opatření je nutné dočasně odvézt trvalky ze záhonu pod stromem. Rostliny budou uloženy v zázemí odborné zahradnické firmy a na jaře je opět na záhonku vysadíme.

Odvlhčení budovy AVU vyžaduje provést z vnější strany objektu hluboký výkop. Vzhledem k tomu, že se tento výkop bude provádět v okapové linii platanu, byli osloveni odborníci, aby posoudili vliv stavební činnosti na stav stromu. Na základě předběžných průzkumů bylo zjištěno, že práce zasáhnou do kořenového systému. Proto byla navržena technologie, jak minimalizovat negativní vliv stavební činnosti, jak práce provést co nejšetrněji a jak následně strom stabilizovat. V nejbližších dnech proto bude provedena obvodová redukce koruny a bude vybudována podpěra. Zároveň bude zřízen závlahový systém napojený na okapový svod přilehlé budovy AVU. Při provádění všech zásahů v kořenovém prostoru stromu budou použity nejmodernější technologie.