Od 18. března 2024 začnou rozsáhlé práce související s rekonstrukcí vodovodního řadu v ulici Korunovační a plynovodu v ulici Nad Štolou. Tyto práce budou probíhat v několika etapách do května 2024. Rekonstrukce sítí přinesou jednosměrnou uzavírku ulice Korunovační směrem na Prahu 6, lokální dopravní omezení v ulici Nad Štolou a v přilehlých ulicích a dočasné zábory chodníků a parkovacích míst. Práce na vodovodu v ulici Korunovační realizuje Pražská vodohospodářská společnost, rekonstrukci Plynovodu v ulici Nad Štolou provádí Pražská plynárenská Distribuce. Údaje v článku doplňujeme na základě informací od realizátorů.

Upozorňujeme řidiče, že během rekonstrukce vodovodů v ul. Korunovační bude v okolních ulicích omezena průjezdná doprava. Více ZDE.

Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Korunovační

Zahájení prací je plánováno od 18. března 2024. Rekonstrukce vodovodu bude probíhat postupně od ul. Milady Horákové.

V první fázi je Magistrátem hl. m. Prahy povoleno uzavření ul. Korunovační pro automobilovou dopravu ve směru na Prahu 6 od ul. Milady Horákové po ul. Sládkova. Zhruba koncem dubna se uzávěra posune až k ul. Jana Zajíce. Práce by zde měly probíhat cca do poloviny května. Ve směru na Letenské náměstí bude průjezd po celou dobu zachován. Pracovat se bude také v dotčených křižovatkách s dílčími přesahy do ulic Na Výšinách, Sládkova, Jana Zajíce.

Objízdná trasa ve směru na Prahu 6 vede ulicemi Milady Horákové a Svatovítská.

V tomto roce proběhne také rekonstrukce vodovodu ve zbývajícím úseku ul. Korunovační až k ul. Nad Královskou oborou. Další harmonogram bude ještě stanoven.

Důvodem rekonstrukce je vysoké stáří vodovodních řadů, které byly vybudovány v letech 1940 až 1975. Obnovou bude pro místní obyvatele zajištěna bezporuchová dodávka pitné vody na několik příštích desetiletí.

V případě dotazů či připomínek se můžete obracet na Pražskou vodohospodářskou společnost ww.pvs.cz/kontakty, zde také najdete další informace o rekonstrukci plynovodů.

 

Rekonstrukce plynovodu v ul. Nad Štolou

Práce jsou naplánovány od 18. března 2024 do druhé poloviny května tohoto roku. V několika etapách budou probíhat v celé ul. Nad Štolou s přesahy do ulic Letohradská, Dobrovského, Jirečkova a Milady Horákové. 

Nezbytná opatření spočívají především v lokálních záborech komunikací, chodníků či parkovacích míst. Na základě postupu prací budou dočasně uzavřeny průjezdy mezi ulicí Nad Štolou a ulicemi Jirečkova a Dobrovského. Přístup do obou ulic bude zajištěn z ul. Ovenecká.

Důvodem plánovaných oprav je dlouhodobé zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek zemního plynu nejen v této oblasti.

Pro případné dotazy či připomínky můžete využít kontaktní centrum Pražská plynárenská Distribuce na www.ppdistribuce.cz


Náhradní parkovací místa nejsou ze strany správce sítí či realizátorů prací zajištěna. MČ Praha 7 již počátkem tohoto roku domluvila zvýhodněný noční tarif pro parkování rezidentů i návštěvníků v garážích Letná (více ZDE). Dlouhodobě rovněž platí zvýhodněné večerní a noční parkování pro rezidenty v OC Stromovka (více ZDE).


Omlouváme se za nepříjemnosti spojené s těmito nezbytnými rekonstrukcemi. Prosíme, sledujte dopravní značení v místech realizace prací, kterými je vždy třeba se řídit. Děkujeme za pochopení a trpělivost.