archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od 18. března 2024 začnou rozsáhlé práce související s rekonstrukcí vodovodního řadu v ulici Korunovační a plynovodu v ulici Nad Štolou. Tyto práce budou probíhat do konce května 2024. Následovat budou další etapy, jejichž harmonogram bude ještě upřesněn. Rekonstrukce sítí přinesou jednosměrnou uzavírku ulice Korunovační směrem na Prahu 6, lokální dopravní omezení v ulici Nad Štolou a v přilehlých ulicích a dočasné zábory chodníků a parkovacích míst. Práce na vodovodu v ulici Korunovační realizuje Pražská vodohospodářská společnost, rekonstrukci Plynovodu v ulici Nad Štolou provádí Pražská plynárenská Distribuce. Údaje v článku doplňujeme na základě informací od realizátorů.

Upozorňujeme řidiče, že během rekonstrukce vodovodů v ul. Korunovační bude v okolních ulicích omezena průjezdná doprava. Více ZDE.

Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Korunovační

Zahájení prací je plánováno od 18. března 2024. Rekonstrukce vodovodu bude probíhat postupně od ul. Milady Horákové.

V první fázi je Magistrátem hl. m. Prahy povoleno uzavření ul. Korunovační pro automobilovou dopravu ve směru na Prahu 6 od ul. Milady Horákové po ul. Sládkova. Zhruba koncem dubna se uzávěra posune až k ul. Jana Zajíce. Práce by zde v této fázi měly probíhat cca do konce května. Ve směru na Letenské náměstí bude průjezd po celou dobu zachován. Pracovat se bude také v dotčených křižovatkách s dílčími přesahy do ulic Na Výšinách, Sládkova, Jana Zajíce.

Objízdná trasa ve směru na Prahu 6 vede ulicemi Milady Horákové a Svatovítská.

V tomto roce proběhnou také další etapy rekonstrukce vodovodu v ul. Korunovační až k ul. Nad Královskou oborou. Harmonogram bude ještě stanoven.

Důvodem rekonstrukce je vysoké stáří vodovodních řadů, které byly vybudovány v letech 1940 až 1975. Obnovou bude pro místní obyvatele zajištěna bezporuchová dodávka pitné vody na několik příštích desetiletí.

V případě dotazů či připomínek se můžete obracet na Pražskou vodohospodářskou společnost ww.pvs.cz/kontakty,

 

Rekonstrukce plynovodu v ul. Nad Štolou

Práce jsou naplánovány od 18. března 2024 do druhé poloviny května tohoto roku. V několika etapách budou probíhat v celé ul. Nad Štolou s přesahy do ulic Letohradská, Dobrovského, Jirečkova a Milady Horákové. 

Nezbytná opatření spočívají především v lokálních záborech komunikací, chodníků či parkovacích míst. Na základě postupu prací budou dočasně uzavřeny průjezdy mezi ulicí Nad Štolou a ulicemi Jirečkova a Dobrovského. Přístup do obou ulic bude zajištěn z ul. Ovenecká.

Důvodem plánovaných oprav je dlouhodobé zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek zemního plynu nejen v této oblasti.

Pro případné dotazy či připomínky můžete využít kontaktní centrum Pražská plynárenská Distribuce na www.ppdistribuce.cz  Informace o rekonstrukci plynovodů najdete také zde.


Náhradní parkovací místa nejsou ze strany správce sítí či realizátorů prací zajištěna. MČ Praha 7 již počátkem tohoto roku domluvila zvýhodněný noční tarif pro parkování rezidentů i návštěvníků v garážích Letná (více ZDE). Dlouhodobě rovněž platí zvýhodněné večerní a noční parkování pro rezidenty v OC Stromovka (více ZDE).


Omlouváme se za nepříjemnosti spojené s těmito nezbytnými rekonstrukcemi. Prosíme, sledujte dopravní značení v místech realizace prací, kterými je vždy třeba se řídit. Děkujeme za pochopení a trpělivost.