archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V souladu s plánovanými realizacemi v parku Královská obora Stromovka probíhá od půlky listopadu „Obnova komunikace v úseku od Planetária po hlavní komunikaci v kompoziční ose Šlechtovka – Výstaviště“. Úsek cesty byl již obtížně schůdný a sjízdný kvůli významným deformacím a nerovnostem povrchu. S dokončením prací se počítá v závěru roku 2021.

V daném území se nacházejí parkové cesty převážně s krytem z asfaltových vrstev, které již trpí významnými deformacemi a nerovnostmi. Z hlediska uživatelského a provozního je úsek komunikace mezi Planetáriem a osou Šlechtovka – Výstaviště na mnoha místech již obtížně schůdný a sjízdný kvůli významným deformacím a nerovnostem povrchu. Kvalita povrchu komunikace nevyhovuje z hlediska technického i estetického a svým charakterem nenavazuje na kvalitu okolního území. Technicky je povrch komunikace za hranou životnosti. Dílčí opravy vzhledem k technickému stavu již nejsou reálné.

V současné době probíhá celková obnova asfaltového povrchu ve špatném technickém stavu na propustnější povrch z žulové dlažby z odseků, zároveň dochází k zúžení vedlejší parkové komunikace na šířku 4,5m. Parková komunikace je dle celkové koncepce navržena pro pěší provoz návštěvníků parku Stromovka.  Jedná se o sdruženou investici. V rámci obnovy parkové komunikace (v úseku od hlavní komunikace v kompoziční ose Šlechtovka – Výstaviště po Planetárum) bude zrealizována i příprava přípojky užitkové vody  pro závlahový systém v okolí Planetária a Rozária.