archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy představil schéma plánovaných úprav v parku Královská obora – Stromovka pro období 2021/2022. Počítá se například s umístěním atypického piknikového místa s pevným grilem, rekonstrukcí dětského hřiště Koníček i Kaštánek či revitalizací přičleněné části Výstaviště k parku. Plánek realizací je k dispozici na webu portalzp.praha.eu.

Podzim/Zima 2021

 • obnova laviček na cestě od Výstaviště směrem ke vstupu z ulice Ovenecká
 • výsadba 67 stromů v okolí dětského hřiště Koníček = I. etapa výsadeb, která nebyla v kolizi s plánovanou rekonstrukcí dětského hřiště Koníček, navazujících komunikací a doplněním mobiliáře (2022). Po ukončení stavby bude v rámci II. etapy provedena výsadba zbývajících stromů v bezprostředním okolí dětského hřiště a nově zrekonstruovaných komunikací.
 • rekonstrukce cesty od Planetária směrem ke kompoziční ose Šlechtovka – Výstaviště – podrobnosti zde

Jaro 2022

 • dokončení realizace ramp do dna bývalého rybníka odsouhlasená památkáři – obrázek zde
 • rekonstrukce parkové cesty od vstupu od Gotthardské brány podél studánky směrem ke vstupu od bývalého bubenečského nádraží
 • plánuje se otevření dalšího piknikového místa s pevným grilem v části parku Za drahou – info zde
 • kompletní rekonstrukce mobiliáře (lavičky, stoly) na dětském hřišti Kaštánek

Co je dál v plánu?

 • obnova povrchové úpravy u lavic „vlnovců“ na dně bývalého rybníka
 • nová varianta výsadby letniček na parteru před Šlechtovou restaurací
 • po rekonstrukci závlah v Rozáriu u Planetária zde proběhne regenerace trávníků
 • postupná regenerace pobytových trávníků ve Starém parku
 • podzimní výsadba cibulovin v průhledu směrem k Bruselské bráně
 • koncepční obnova keřů s ohledem na výskyt živočichů

Co probíhá

 • Průběžně je zajišťována provozní bezpečnost dřevin, speciální péče je věnována významným dřevinám a mladým stromům. Veškeré práce probíhají ve spolupráci se specialisty a arboristy. Více zde.
 • V rámci obnovy porostů probíhá spolupráce s chiropterologem, ornitologem, entomologem a fytopatologem.
 • Projekt „Stromy, které chcete znát“ – označení významných dřevin ve spolupráci s dendrologem a grafikem v další části parku tzn. v okolí Planetária, Bukovky, Vozovny a v okolí Rudolfovy štoly.