Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy představil schéma plánovaných úprav v parku Královská obora – Stromovka pro období 2021/2022. Počítá se například s umístěním atypického piknikového místa s pevným grilem, rekonstrukcí dětského hřiště Koníček i Kaštánek či revitalizací přičleněné části Výstaviště k parku. Podrobnosti s termíny budou upřesněny. Plánek realizací je k dispozici na webu portalzp.praha.eu.