archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Informujeme o možnosti podpory Obědového konta MČ Praha 7, které již několik let pomáhá zajistit dětem obědy ve společnosti svých spolužáků a kamarádů ve školních jídelnách. Nyní bude k dispozici i ukrajinským dětem, které začnou docházet na výuku do stávajících či nově vznikajících kolektivů základních i mateřských škol. Zaslaný obnos v jakékoliv výši pomůže – a bude plně využit na stravování dětí, jejichž rodiče jsou ve finanční tísni nebo na Sedmičce našli útočiště před válkou na Ukrajině. Děkujeme za pomoc!

Obědové konto je realizováno formou transparentního účtu u České spořitelny: 2003844339/0800