Upozorňujeme občany, že jsme na území Prahy 7 zaznamenali případy, kdy byly do schránky doručeny volební lístky z jiného volebního obvodu. Prosíme vás proto o důkladnou kontrolu, že jste dostali správnou sadu. Městská část Praha 7 spadá do senátního obvodu č. 27, jehož sídlem je Praha 1, sady hlasovacích lístků jsou proto správně označeny 27 a Praha 1, jak vidíte na přiloženém obrázku. Pokud jsou vaše hlasovací lístky označeny jinak, není možné je při volbách použít! Správné hlasovací lístky si můžete vyzvednout předem na kterémkoli pracovišti Úřadu MČ Praha 7 (U Průhonu 38, U Průhonu 11, Milady Horákové 2) v aktuálních úředních hodinách, případně je obdržíte v den voleb přímo ve volební místnosti.

Omlouváme se za způsobené komplikace vzniklé na straně tiskárny, která volební lístky dodává. Případy distribuce volebních lístků z jiného obvodu byly zaznamenány v Heřmanově ulici. Obyvatelům z okolních domů doporučujeme věnovat kontrole lístků zvýšenou pozornost. Dosud neroznesené lístky jsme prověřili a všechny jsou v pořádku. U těch z vás, kteří volební lístky teprve obdrží, by tento problém tedy již nastat neměl, přesto doporučujeme lístky překontrolovat. Ještě jednou se omlouváme a děkujeme za pochopení.