Stromořadí na Strossmayerově náměstí se dostalo na hranici své životnosti. Stromy jsou zde nestabilní, lámou se při silnějším větru nebo, jako tuto zimu, pod sněhovou pokrývkou a dosadby se ujímají jen velmi obtížně. Je patrné, že podmínky pro nové stromy musí být zásadně změněny, aby se zeleni na náměstí dlouhodobě dařilo. TSK hl. m. Prahy se proto nyní pouští do úprav, jejichž výsledkem bude nové perspektivní stromořadí využívající principy modrozelené infrastruktury. Práce na Strossmayerově náměstí začnou v pondělí 11. března 2024 a budou probíhat zhruba šest týdnů. Výsadba nových stromů proběhne na podzim tohoto roku. Více ZDE.

Stromům na Strossmayerově náměstí chybí prokořenitelný prostor, půdní vzduch, ale hlavně voda. Vody je ale paradoxně v celém prostoru náměstí při každém dešti dostatek, jen je místo ke stromům odváděna odtokovým žlábkem nejrychlejší cestou pryč do kanalizace. Na tyto základní faktory se budou zaměřovat nadcházející úpravy.

Ve výsadbovém pásu pod budoucími stromy budou po obou stranách náměstí vytvořeny prokořenitelné rýhy o celkovém objemu cca 120 m3. Rýhy budou vyplněny strukturálním substrátem (složení: štěrkodrť fr. 32/63 84 %, organický kompost fr. 0/10 8 %, biouhel fr. 0/10 mm 8 %). Velké frakce štěrku tak vytvoří prokořenitelný prostor se značnou retenční kapacitou pro dešťovou vodu a dostatkem půdního vzduchu. Odtokový žlábek bude změněn na nátokový a bude přivádět ke každému stromu vodu z celé pochozí plochy náměstí. Do kanalizace se dostane pouze přebytek vody, kterou stromy ani okolní půdy neabsorbují. Tento soubor opatření povede k efektivnímu systému hospodaření s dešťovou vodou. Nová, rychle rostoucí výsadba tak bude mít vytvořeny všechny základní podmínky pro růst a dlouhodobou prosperitu.

Na konci realizace bude celý systém opět zakryt dlažbou a všechny procesy budou probíhat skrytě, aniž způsobí jakákoli omezení v prostoru. Současné krátkověké kulovité nízké akáty nahradí vzrostlejší břestovec Juliin (Celtis Julianae). Díky tomu náměstí získá odolnější, trvalejší a větší stromy, podobně jako tomu bylo ve 30. až 90. letech 20. století. Velké listové plochy korun stromů budou odpařovat vodu načerpanou po deštích a svým stínem budou ochlazovat náměstí během parných letních dnů.

Obdobné principy péče o uliční stromořadí jsou uplatňovány také na dalších místech. TSK na přelomu roku vysadila nové stromořadí v ulici Janovského a další výsadbu stromů s využitím prvků modrozelené infrastruktury nyní realizuje také MČ Praha 7 na Ortenově náměstí.

Omlouváme se za snížení komfortu pěším a děkujeme za trpělivost během realizovaných prací.

zdroj: TSK hl. m. Prahy