Společnost Pražské služby a. s. ve spolupráci s Prahou 7 a Magistrátem hl. m. Prahy umístila v ul. Kamenická 16 nový typ kontejnerů na tříděný odpad. Praha 7 dlouhodobě bojuje s nepořádkem, který se hromadí kolem některých kontejnerových stání. Zde se podařilo zajistit výrazné zvýšení kapacity kontejnerů, je však třeba dbát na to, aby byl do kontejnerů umisťován odpad, u kterého většinu objemu nezabírá vzduch.  Nařezáním nebo roztrháním krabic, sešlapáváním plastových lahví a plechovek jednak ušetříte místo pro ostatní a jednak předcházíte vzniku nepořádku v okolí nádob na tříděný odpad.

Nové typy kontejnerů jsou již nyní používány na řadě míst v Praze. V ul. Kamenická 16 nyní byly ve zkušebním režimu umístěny nové kontejnery na papír, plasty, sklo, nápojové kartony a kovy. Budeme sledovat, jak se v praxi osvědčí.  

Kapacita kontejnerů je výrazně vyšší, než tomu bylo u předchozího typu. Nádoby pojmou jednou tolik odpadu jako ty předešlé, ovšem za předpokladu, že vhazovaný odpad bude vhodně sešlapán či natrhán a jeho objem minimalizován. Tomuto účelu jsou přizpůsobeny také vhazovací otvory. Menší otvor vás může zaskočit především u kontejneru na papír.  Cílem je zamezit častému problému, kdy jsou do kontejneru vhozeny dvě nerozložené krabice a tím se jeho kapacita pro nově příchozí vyčerpá, nepořádek se hromadí okolo a vyváženy jsou přitom poloprázdné nádoby. Do kontejneru se zároveň nedá dostat a je tak zamezeno tomu, aby se jeho obsahem kdokoli probíral a vyhazoval jej ven.

Děkujeme za ochotu všem sousedům ze Sedmičky, kteří třídí a přitom před odnosem ke kontejnerům věnují svůj čas záměrnému zmenšení odpadových obalů.

Zároveň připomínáme, že je stále možné zažádat si o umístění nádob na tříděný odpad přímo do vašeho domu. Do tohoto projektu se v sedmé městské části zapojilo již téměř 250 domů. Jejich obyvatelé díky tomu nemusí tahat pytle s tříděným odpadem ke kontejnerům v ulicích. Zapůjčení popelnic i jejich vyvážení je přitom zcela zdarma! Více informací na: www.praha7.cz/kontejnery.