archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Dovolujeme si upozornit, že velkoobjemový kontejner (VOK) nemůže být přistaven, pokud jsou na jeho stanovišti předčasně odloženy např. objemné kusy nábytku a jiný nepořádek. Je vždy nutné vynášet a odkládat věci k odvozu až v době, kdy je kontejner zaparkován na svém místě. Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou přistavovány v uvedených termínech vždy od 16 do 20 hodin. Pokud v tomto čase dojde k naplnění nádoby, je přistaven nový prázdný kontejner. Děkujeme za spolupráci.

Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů tak, aby se maximálně využil celý objem těchto kontejnerů. 

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. 

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Odpad je možné odevzdat i ve sběrných dvorech a ve stabilních sběrnách nebezpečných odpadů:

Sběrný dvůr hl. m. Prahy

ulice Voctářova, Praha 8

tel. 266 00 72 99,

provozní doba Po – Pá 8.30 – 17.00 hod., v letním období do 18.00 hod., So 8.30 – 15.00 hod. (přijímá všechny druhy odpadů).