archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Technická správa komunikací (TSK) zahájí v sobotu 14. srpna 2021 opravu vozovky a odvodnění v části nábřeží Edvarda Beneše. Oprava bude probíhat v úseku Štefánikův most – Čechův most včetně úseku drobné dlažby při výjezdu z Letenského tunelu, což si na čtrnáct dní vyžádá jeho kompletní uzavření. Vše proběhne v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí tramvajové trati, kterou zde bude od 28. srpna 2021 vlastními silami realizovat Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Předpoklad ukončení všech prací je do konce října 2021.

V celém úseku dojde k výměně povrchu komunikace. Součástí je i výšková úprava kanalizačních šachet a úprava povrchových znaků inženýrských sítí. Dále bude provedena oprava odvodnění, spočívající v realizaci 21 uličních vpustí včetně nových přípojek. V průběhu 0. etapy dojde k úpravě odvodnění v prostoru vozovky a Letenský tunel a nábřeží Edvarda Beneše budou uzavřeny pro individuální automobilovou dopravu. V 1. etapě (od 28. srpna 2021) dojde ke kompletní rekonstrukci tramvajového tělesa. Ve 2. etapě je plánována výměna povrchu vozovky, kdy bude provedeno odfrézování obrusné a ložné vrstvy v tloušťce 10 cm a položen nový povrch. Také dojde k lokálnímu vyrovnání obrub. V rámci akce bude vyznačeno nové dopravní značení a obnoveny detekční smyčky pro světelné signalizační zařízení.

Jednotlivé etapy dopravního omezení pro individuální (automobilovou) dopravu 

0. etapa (14. 8. – 28. 8.): plná uzávěra Letenského tunelu a obousměrná uzávěra nábř. E. Beneše v úseku Štefánikův most – Čechův most. Omezení se netýká MHD.

Objízdná trasa:

  • Letenský tunel směr centrum: Milady Horákové, Badeniho, Chotkova, Pod Bruskou, Klárov, nábřeží Edvarda Beneše, Čechův most, Dvořákovo nábřeží, Nové mlýny, Lannova, Štefánikův most 

    Milady Horákové, Letenské náměstí, Veletržní, Bubenská

  • Letenský tunel směr z centra (Letná): Štefánikův most – Lannova – Nové mlýny – Dvořákovo nábřeží – Čechův most – nábřeží Edvarda Beneše – U Bruských kasáren – Chotkova – Badeniho – Milady Horákové
     

1. etapa (28. 8. – 15. 10) –  obousměrná uzávěra nábř. E. Beneše včetně MHD (výluka tramvaje) v úseku Štefánikův most – Čechův most.

  • Objízdná trasa směr do centra: Štefánikův most – Lannova – Nové mlýny – Dvořákovo nábřeží – Čechův most – nábřeží Edvarda Beneše
  • Objízdná trasa směr z centra: Čechův most – Dvořákovo nábřeží – Nové mlýny – Lannova – Štefánikův most – nábř. Kpt. Jaroše

Podrobné informace o výluce tramvají zde.

2. etapa – jednosměrný provoz po nábřeží ve směru z centra, do centra po objízdných trasách.

Info na webu TSK Praha zde.

Zhotovitel: STRABAG, a. s.