archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V Praze 7 narostl v průběhu října 2021 počet kontejnerů na oleje a tuky o 4 nová stanoviště (Heřmanova 34, Umělecká 7, Na Maninách 26, Poupětova 22). Celkem je jich v ulicích Sedmičky umístěno již 10. Do těchto kontejnerů je nutné odkládat použité oleje a tuky pouze v uzaviratelných plastových nádobách (např. PET lahvích) – nikdy nevylévat! Mapka všech stanovišť a bližší informace jsou k dispozici v sekci praha7.cz/kontejnery-oleje.