V první polovině prosince bude TSK hl. m. Prahy ve vybraných ulicích na Letné realizovat zdravotní a bezpečnostní prořez stromů. Práce budou ve třech etapách probíhat v ulicích Jana Zajíce, U Akademie, Na Výšinách, Nad Královskou oborou a Šimáčkova. Upozorňujeme řidiče, že v dotčených úsecích ulic dojde během jednodenní realizace k nutnému omezení parkování, sledujte prosím dopravní značení. Termíny se mohou změnit s ohledem na aktuální klimatické podmínky. V takovém případě zde budeme o změnách informovat. 

Arboristické práce na stromořadí budou prováděny ve dnech:

11. 12. 2023

v ulici Jana Zajíce – v úseku mezi ulicemi Havanská a Nad Královskou oborou

v ulici Na Výšinách – ve dvou kratších úsecích

 

13. 12. 2023

v ulici Nad Královskou oborou – v úseku od zatáčky u Bubenečského tunelu k ulici Korunovační

v ulici Šimáčkova – v úseku mezi ulicemi Dukelských hrdinů a Schnirchova

 

14. 12. 2023

(původní termín 7. 12. byl kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám zrušen)

v ulici Jana Zajíce – v úseku mezi ulicemi Korunovační a Havanská

v ulici U Akademie – v úseku mezi ulicemi Kamenická a Ovenecká

 

Práce budou v uvedené dny probíhat od 8.00 do 16.30. Bezpečnost a plynulost provozu bude zajištěna pověřenými pracovníky realizační firmy.