archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V rámci třetího Milostivého léta (Milostivého podzimu) se lidé mohou zbavit především dluhů na daních a sociálním pojištění.

Základní princip daňového a pojistného Milostivého léta 2023 je, že pokud člověk uhradí jistinu dluhu (původní dlužnou částku), stát mu odpustí penále, sankce, úroky, případně exekuční náklady. Jedinečná příležitost začíná 1. července 2023 a končí 30. listopadu 2023. Je možné ji uplatnit na všechny dlužné pohledávky (dluhy zatím pouze evidované nebo již v exekuci, nikoli však v soudní exekuci). Vztahuje se na nedoplatky vzniklé do 30. září 2022.

Milostivé léto 2023: Základní informace

 

Na co všechno se daňové a pojistné Milostivé léto 2023 vztahuje: 

·         dluhy na sociálním pojištění

·         daňové nedoplatky

·         poplatky vymáhané Celním úřadem

·         dluhy vůči soudům a Vězeňské službě ČR

·         místní poplatky 

V případě, že máte dluh na místních poplatcích, můžete si na Úřadě MČ Praha 7 zažádat o odpuštění příslušenství v podobě exekučních nákladů evidovaných do 30. 9. 2022. Pokud následně po podání žádosti dlužnou částku do 30. 11. 2023 uhradíte, příslušenství vám bude odpuštěno. Zahrnuty jsou místní poplatky ze psa, z pobytu, ze vstupného či za užívání veřejného prostranství.

Žádost o odpuštění příslušenství je možno podat prostřednictvím přiloženého formuláře elektronicky (datovou schránkou: r44b2x7), osobně na podatelně Úřadu MČ Praha 7, případně přímo na Odboru ekonomickém – oddělné místních poplatků (4. patro Úřadu MČ Praha 7, U Průhonu 38). Zdůrazňujeme, že je nutné v žádosti uvést svou datovou schránku, případně e-mail pro následnou možnost komunikace ze strany Úřadu MČ Praha 7.

Žádost o odpuštění příslušenství na místním poplatku

 


Pokud chcete využít oddlužení v rámci Milostivého léta 2023, zjistěte si, kolik a kde přesně dlužíte. Více informací, jak postupovat, se dozvíte: 

milostiveleto.cz

linka pomoci: 770 600 800 (po–pá: 9–17 h.)

 

Jste z Prahy 7 a potřebujete se v této problematice zorientovat nebo máte problém se zaplacením jistiny? Obraťte se na naše sociální pracovnice:

Naďu Zelinkovou: 739 553 133

Kateřinu Laskovskou: 605 070 056


Zdroj: Člověk v tísni