V současné době je kromě běžných veřejných služeb pro osoby se ztíženou schopností pohybu a orientace v rámci Pražské integrované dopravy provozována také speciální služba tzv. mikrobusů na zavolání, zajišťující především dopravu osob, pro které je obtížné nebo nemožné používat běžných služeb veřejné dopravy.

Na tuto službu mají nárok držitelé průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy. Využití této služby neustále roste a kvůli finančním i technickým limitům aktuálního smluvního zajištění dochází k neúměrnému prodlužování čekacích lhůt nebo dokonce k odmítání přeprav.

Všechny další informace ke službě, včetně postupu objednávání, podmínek a kontaktů najdete zde.