V současné době je kromě běžných veřejných služeb pro osoby se ztíženou schopností pohybu a orientace v rámci Pražské integrované dopravy provozována také speciální služba tzv. mikrobusů na zavolání, zajišťující především dopravu osob, pro které je obtížné nebo nemožné používat běžných služeb veřejné dopravy. Na tuto službu mají nárok držitelé průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy. Využití této služby neustále roste a kvůli finančním i technickým limitům aktuálního smluvního zajištění dochází k neúměrnému prodlužování čekacích lhůt nebo dokonce k odmítání přeprav.


Kdo může využívat nový druh dopravy

 • osoby s těžkým zdravotním postižením, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, s trvalým bydlištěm v hl. m. Praze nebo ve vybraných obcích Středočeského kraje (viz níže), včetně jedné osoby zajišťující doprovod držitele těchto průkazů
 • vybrané obce na území Středočeského kraje (odpovídá 1. vnějšímu tarifnímu pásmu PID): Bašť; Bořanovice; Brázdim; Březí; Černošice; Čestlice; Dobročovice; Dobrovíz; Dobřejovice; Dobříč; Dobřichovice; Dolní Břežany; Drahelčice; Dřevčice; Herink; Horoměřice; Horoušany; Hostivice; Hostouň; Hovorčovice; Husinec; Choteč; Chrášťany (okres Praha-západ); Chýně; Chýnice; Jeneč; Jenštejn; Jesenice; Jíloviště; Jinočany; Jirny; Karlík; Klecany; Klíčany; Kněževes; Kosoř; Křenice; Květnice; Libeř; Líbeznice; Lichoceves; Měchenice; Měšice; Mezouň; Modletice; Mořina; Mratín; Nehvizdy; Nová Ves; Nučice (okres Praha-západ); Nupaky; Ohrobec; Ořech; Podolanka; Průhonice; Přezletice; Psáry; Ptice; Radonice; Roblín; Roztoky; Rudná; Říčany; Sedlec; Sibřina; Sluhy; Sluštice; Statenice; Strančice; Svémyslice; Světice; Šestajovice; Škvorec; Tachlovice; Tehov; Trnová; Třebotov; Tuchoměřice; Tuklaty; Úholičky; Úhonice; Únětice; Úvaly; Veleň; Velké Přílepy; Vestec; Větrušice; Vonoklasy; Vrané nad Vltavou; Všenory; Všestary; Vysoký Újezd (okres Praha-západ); Zbuzany; Zdiby; Zeleneč; Zlatá; Zlatníky-Hodkovice; Zlonín

Jak si objednat jízdu

na webu: www.societa.cz
e-mailem: dispecink@societa.cz
telefonicky: +420 274 772 290 nebo +420 778 007 858

Objednávka musí obsahovat:

 • kontaktní telefon objednatele, jeho adresu, datum, čas, místo nástupu a výstupu, účel jízdy, požadavek na přepravu vlastních kompenzačních pomůcek, nebo požadavek na kompenzační pomůcky poskytované dopravcem, popřípadě požadavek na zajištění asistenta, nebo požadavek na přepravu dítěte s kočárkem, požadavek na autosedačku pro dítě a případnou informaci o doprovázející osobě a přepravovaných živých zvířatech a zavazadlech.
 • Objednávka je závazná, pokud je provedena jednou z výše uvedených možností a je zpětně potvrzena dopravcem.
 • Zakázka je zrušena, pokud se cestující nedostaví na místu nástupu jízdy do 15 minut po stanoveném čase

Kdy jsou mikrobusy provozovány

 • v pracovní dny 7:00–19:00 (7 mikrobusů)
 • v nepřetržitém 24hodinovém provozu (2 mikrobusy)

Přeprava zavazadel a živých zvířat

Cestující může vzít s sebou do vozidla:

 • ruční zavazadlo
 • spoluzavazadlo, pokud jsou splněny podmínky pro jeho přepravu,
 • živé zvíře, pokud jsou splněny podmínky pro jeho přepravu,
 • nezbytné ortopedické nebo jiné kompenzační pomůcky

Cestující může vzít s sebou do vozidla nejvýše 2 zavazadla do celkové hmotnosti 30 kg. Zavazadlo musí být ve vozidle uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo zájem ostatních osob, případně podle pokynů pověřené osoby. Dohled na zavazadla přísluší pouze cestujícímu, v případě, že zdravotní stav cestujícího toto neumožňuje, přísluší uložení a dohled na zavazadla z hlediska bezpečnosti přepravy pověřené osobě. V žádném případě asistent nepřebírá odpovědnost za obsah zavazadel.

Z živých zvířat může vzít cestující s sebou do vozidla pouze drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránkách s nepropustným dnem. Vodící a asistenční psi mohou vzít cestující do vozidla za podmínky, že mají bezpečnostní náhubek a jsou drženi nakrátko. Psi nesmí být přepravováni na sedadle.

Placení nepodléhají zavazadla a živá zvířata za splnění těchto podmínek:

 • nedosahující výše uvedených rozměrů
 • živé zvíře ve schráně, pokud schrána nepřesahuje výše uvedené rozměry
 • pojízdná nákupní taška;
 • nezbytné ortopedické nebo jiné kompenzační pomůcky;
 • jeden vodící pes – průvodce nevidomého cestujícího nebo jeden asistenční pes – asistent cestujícího; cestující je povinen doložit průkazkou, že přepravovaný pes je asistenční nebo vodící.

Placení podléhají spoluzavazadla o rozměrech větších než 25×45×70 cm, s výjimkou nezbytných ortopedických nebo jiných kompenzačních pomůcek. Spoluzavazadlem, podléhajícím placení stanovené ceny, je i takový předmět, jehož jediný rozměr přesahuje některý z uvedených rozměrů.

Cena za přepravu zavazadel a živých zvířat je stanovena ve výši ceny za přepravu dítěte do 15 let.

Děti do 6 let věku se přepravují zdarma.

Cena přepravy (s DPH) dospělý dítě 6-15 let
nástupní taxa pro každou přepravovanou osobu 10 Kč 10 Kč
za jednotlivou jízdu pouze po území hl. m. Prahy 32 Kč 16 Kč
za jednotlivou jízdu pouze po vybraném území Středočeského kraje (viz výše) 32 Kč 16 Kč
za jednotlivou jízdu po obou územích 40 Kč 20 Kč
mimo území hl. m. Prahy a vybrané území Středočeského kraje* 8 Kč/km **
mimo území České republiky* 20 Kč/km **
* Vzhledem k omezenému dotačnímu limitu nejsou v současné době přijímány objednávky.
** Sazby jsou dopravcem účtovány za km v celé trase přepravy (tam i zpět).

 

 

Městská organizace ROPID zabývající se především organizací veřejné dopravy na území hl. m. Prahy a integrací všech druhů veřejné dopravy s přesahem do Středočeského kraje, nyní vyhlašuje soutěž na nové provozovatele těchto služeb.

Nový projekt bude pod přísnějším dohledem, rozšířena bude také možnost objednávání jednotlivých jízd. Mírně se upraví ceny za poskytované služby i způsob poskytování asistence při přepravě. Na základě výsledků desetileté veřejné zakázky, jejíž celkový limit je 200 milionů Kč, se předpokládá spuštění nové podoby této služby v průběhu roku 2019.