V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP II) se pro učitele a ředitele základních škol z Prahy 7 chystá řada vzdělávacích workshopů.

Lektor František Eliáš seznámí ředitele se strategickým plánem rozvoje škol, ředitel Centra pro demokratické učení Tomáš Hazlbauer jim zase poodkryje zákulisí fungování žákovského parlamentu.

Vedoucí Speciálního pedagogického centra pro děti a žáky s vadami řeči LOPES Andrea Schmalzová přiblíží nové trendy, postupy, diagnostiku i pomůcky v logopedii a vedoucí Centra školského managementu a současný člen kabinetu ministra školství Václav Trojan povede seminář na téma řízení pedagogického procesu z hlediska zástupců ředitelů škol.

MAP nezapomíná ani na problematiku předškolního vzdělávání. Zástupci sedmičkových mateřinek se zúčastní konference pořádané Forem mateřských škol, kde se dozvědí, co nového chystá MŠMT, co si připravit před kontrolou České školní inspekce nebo jak plánovat rozvoj školy.

Tento výčet akcí je ovšem jen malou ochutnávkou. Cílem MAP je mimo jiné průběžně předávat zkušenosti, znalosti a dovednosti aktérům vzdělávání na Sedmičce. Několik akcí je plánováno i pro veřejnost. Více informací se dozvíte z Hobuletu nebo na Facebooku: www.facebook.com/mapIIpraha7.