Logotyp městské části Praha 7 byl vytvořen a schválen v roce 2007 na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0253/07-Z ze dne 23.4.2007. Autorem loga je Mgr. Jan Hora z Prahy 7.

V roce 2016 byla schválena usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0653/16-R ze 43. jednání ze dne 28.06.2016 grafická modernizace loga.

Logo lze využít především k propagaci městské části Praha 7 v rámci spolupráce.

Soubory ke stažení

Praha_7_logomanual.pdf (3,3 MB)
Manuál pro používání loga MČ

Praha 7.pdf (221,1 kB)
logo MČ Praha 7 – verze A

Praha 7 b.pdf (218,6 kB)
logo MČ Praha 7 – verze B

Prague 7.pdf (223,1 kB)
logo MČ Praha 7 – anglická verze A

Prague 7 b.pdf (220,3 kB)
logo MČ Praha 7 – anglická verze A

Praha 7.pdf (220,9 kB)
logo MČ Praha 7 – podélná verze

Prague 7.pdf (223,3 kB)
logo MČ Praha 7 – anglická podélná verze

Praha 7.png (294,4 kB)
logo MČ Praha 7 – verze A (png)

Praha 7 b.png (249,4 kB)
logo MČ Praha 7 – verze B (png)

Prague 7.png (232,6 kB)
logo MČ Praha 7 – anglická verze A (png)

Prague 7 b.png (253,9 kB)
logo MČ Praha 7 – anglická verze B (png)