Dovolujeme si vás upozornit, že také o silvestrovských a novoročních oslavách platí pravidla pro používání volně prodejných pyrotechnických výrobků stanovená vyhláškou hlavního města Prahy z roku 2020. Vyhláška vychází z negativních zkušeností při používání pyrotechnických výrobků v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic a dalších zařízení, například domovů pro seniory. Cílem vyhlášky je především zvýšit bezpečnost obyvatel a omezit hluk, který má každoročně za následek smrt či zranění mnoha živočichů. Děkujeme, že se chováte ohleduplně.

Vyhláška o zákazu používání pyrotechniky platí v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic i dalších zařízení, jako jsou například domovy pro seniory nebo veterinární stanice.

Konkrétně zákaz platí v památkové rezervaci v hlavním městě, na vodních tocích a jejich okolí (včetně ostrovů), a to v šířce do 50 metrů od břehu, zároveň v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením.

Dále platí tento zákaz na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech apod., na zvláště chráněných územích, v přírodních parcích, a to i ve vzdálenosti do 50 metrů od nich, a také ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.

Na stránkách praha.eu je k dispozici interaktivní mapa, která poskytuje až na úrovni ulic možnost zjistit, kde tento zákaz platí .

 

 

Hlavní město navíc nyní znovu připomíná znění vyhlášky Pražanům i návštěvníkům metropole prostřednictvím informační kampaně. Novinkou pro letošní rok je pak Desatero pejskařských rad pro bezpečné zvládnutí oslav Vánoc a Silvestra, které formou informačního letáku nechala vytvořit Praha. Jeho smyslem je poradit Pražanům, jak zabezpečit domácí mazlíčky v období oslav spojených s koncem roku. Informační leták hlavního města je k dispozici ZDE.

Na dodržování vyhlášky bude na přelomu roku v ulicích hlavního města dohlížet Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Za porušení zákazu mohou policisté a strážníci uložit na místě pokutu do výše 10 000 Kč, ve správním řízení je možné uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu do 100 000 Kč.

Pokud se jedná o tzv. lampiony štěstí, jejich vypouštění je zakázáno na celém území hlavního města Prahy. Naopak omezení se nevztahuje na profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice.