Nadcházející vánoční čas ve většině z nás probouzí chuť být ještě více laskavý ke svému okolí a podat pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují, ať už předáním několika kousků oblečení do sbírky pro potřebné nebo napečením cukroví pro osamělé seniory. Dobro však můžeme dělat po celý rok a ne nutně jen v rovině materiální či finanční. V prvním článku z připravované série o pomáhajících organizacích a komunitních spolcích se blíže podíváme na dobrovolnický program v Přístavu 7 a na iniciativu Vlna pomoci, která digitalizuje a napřímo propojuje neziskové organizace a dobrovolníky.

Nové dobro na Sedmičce
Přístav 7 je už komunitní stálicí Sedmičky. Kromě nabídky kurzů, přednášek, tvůrčích dílen a kulturního programu pro generaci 55+ v sousedství jeho sídla v Jankovcově 8b najdete hřiště na pétanque, komunitní zahradu Botanicula a prostor Plovárna. Další významnou činností této pobočky obecně prospěšné společnosti Elpida, jež na mnoha rovinách podporuje aktivní život seniorů, je dobrovolnický program, který původně sdružoval aktivní seniory, avšak minulé jaro otevřel dveře i mladším zájemcům. Dobrovolníci z jejich řad se nejčastěji zapojují do doučování, pomáhají dětem s odlišným mateřským jazykem, chodí číst pohádky do školek nebo dělají společnost osamělým seniorům v jejich domácím prostředí. Jsou zároveň vysíláni ke klientům Pečovatelského centra Prahy 7, Charity Holešovice nebo Armády spásy. Vždy mají řádnou smlouvu a pojištění, organizují se pro ně pravidelné konzultace a supervize, stejně jako další podpůrné vzdělávání.

Pokud uznáte, že máte každý týden volnou alespoň jednu hodinu a chcete ji nějakým smysluplným způsobem naplnit, vaší spojkou k dobru je Marie Dvořáková, která má dobrovolnický program na starosti a s níž jistě najdete oblast, ve které budete moci pomoci druhým. Kontaktovat ji můžete na e-mailu Marie.Dvorakova@agora7.cz či telefonu 724 544 799. „Mnohdy lidé chtějí pomáhat, osloví neziskové organizace, ale reakce se nedočkají. Důvodem může být, že daná neziskovka nemá s dobrovolníky zkušenost. Je ale velice důležité člověku, který chce být prospěšný, vytvořit podmínky a vyjít mu vstříc,“ dodává Monika Plzáková z Nadačního fondu Agora 7, jenž je podporovatelem Přístavu 7. Kromě výše zmíněné pomoci nabízí i individuální podporu pro pomáhající. Právě pro ně je každý čtvrtek od 17 hodin připravena lekce jógy, kterou mohou bezplatně navštívit nejen dobrovolníci, ale i učitelé, sociální pracovníci, pečovatelé a lidé z dalších pomáhajících profesí. Pokud do některé z těchto kategorií spadáte, kontaktujte Marii Dvořákovou a dopřejte dobrý pocit i svému tělu.

 

Místo k setkávání
Významným dnem pro dobrovolníky na Sedmičce bude čtvrtek 26. ledna 2023. Právě v tento den se slavnostně otevře Dobrovolnické centrum Agora 7, jehož cílem je vybudovat živé místo pro setkávání aktivních občanů, formálních i neformálních dobrovolníků. Nové centrum chce vzdělávat, inspirovat a nabídnout pomoc všem, kteří chtějí dělat dobré věci ve svém okolí, třeba rozjet komunitní zahradu nebo uspořádat sousedský bazar. „V novém centru nepůjde jen o to zastřešit stávající dobrovolnický program, ale vytvořit podpůrné zázemí pro širší veřejnost, která cítí potřebu být nějak prospěšná ve svém sousedství nebo v širší komunitě,“ osvětluje Marie Dvořáková. Jedním z prvních partnerů centra jsou právě sedmičkové sousedské spolky sdružující lidi žijící v blízkosti jedné ulice či náměstí, kteří mají chuť občas někomu z blízkého okolí pomoct. V současné době jich v naší městské části funguje šest. Předseda spolku Sousedé Janovského Vojtěch Rybář připraví každý měsíc pro Dobrovolnické centrum seminář, workshop nebo setkání se zajímavou osobností z komunitního života. Podrobný program naleznete v boxu. Součástí centra bude i knihovní fond zacílený na dobrovolnictví a komunitní život.

Dalším cílem centra je vytvoření průvodce aktivního občana – manuálu, ve kterém zájemce najde všechny možné způsoby, jak se zapojit do živého komunitního dění na Sedmičce – od profesionálního dobrovolnického programu přes zmíněné sousedské spolky až po veškeré svépomocné a komunitní aktivity. Organizátoři komunitních aktivit, kteří by se potřebovali již nyní někde scházet, nemusí čekat až na otevření centra, ale už nyní mohou bezplatně využít prostor Přístavu 7. „Nedávno nás kontaktovala jedna paní, že by u nás ráda uspořádala swap dětského oblečení, nebo se ozvou lidé z komunitní zahrady, kteří chtějí udělat výroční setkání. Jsme rádi, když prostor žije lidmi, kteří chtějí něco dělat,“ říká s úsměvem Marie Dvořáková.

Pomoc s těžkostmi
Dalším mimořádným projektem Dobrovolnického centra je administrativní poradenství nejen pro seniory, které poskytuje dobrovolnice Tamara Smetanová. Cílem této poradny je pomoci lidem, již si nevědí rady, jak a kde co vyřídit, neumějí vyplnit nutné formuláře nebo je nemají kde vytisknout. Často se tato situace týká vyřízení příspěvku na bydlení nebo nějaké další možné podpory. Poradna proto funguje i v úzké spolupráci se sociálním odborem MČ Praha 7. Navštívit ji můžete každých 14 dní v úterý od 15.30 do 17.30 hodin (13. prosince, 3., 17. a 31. ledna atd.). Pomoci se vám jistě dostane.

Vlna pomoci
Sedmička je však také domovem digitální dobrovolnické činnosti. Nezisková iniciativa s názvem Vlna pomoci, jež sídlí v areálu Výstaviště, digitalizuje dobrovolnictví a napřímo a na jednom místě propojuje neziskové organizace a dobrovolníky. Stejnojmenný web funguje na velice jednoduchém principu, který je podobný vyhledávačům ubytování. Nabídku dobrovolnických činností různých organizací si lze projít poté, co zadáte lokalitu a obor, v němž chcete pomáhat – od ekologie a ochrany životního prostředí, humanitární pomoci či komunitního rozvoje přes kulturu, vzdělávání, sociální nebo zdravotní péči, ale i sport nebo lidská práva a advokační činnost. Jednoduchý nábor dobrovolníků hojně využívají známé organizace jako Český červený kříž, Armáda spásy, Charita, ale i ty méně známé, jako je organizace Letokruh – dobrovolnictví zralého věku, která zastřešuje dobrovolnické centrum pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, nebo spolek Asistence, jenž pomáhá lidem s tělesným a kombinovaným postižením žít svobodný a samostatný život v běžném prostředí. „Sdružovat malé i velké organizace má smysl. Organizace potřebují zefektivnit práci svých koordinátorů. Podle nás je přechod na digitální platformu nevyhnutelný a dříve nebo později čeká všechny. To se netýká jen dobrovolnictví, ale i širšího neziskového sektoru,“ vysvětluje David Suslík.

Je to již 10 let, co David Suslík, Jáchym Pospíšil a Petr Jaroš založili firmu OnSinch, která vyvíjí a spravuje systémy na řízení nárazové práce a koordinuje pracovníky nejen v kulturním průmyslu. Díky úspěšnosti projektu a zahrnutí dalších nadšenců s organizačním talentem vznikla samostatná společnost Shameless, která zajišťuje technický personál pro akce a festivaly v celé střední Evropě. Postupem času se však zrodila myšlenka, že nárazová práce nemusí být jen placená činnost, ale že tento systém organizace lze aplikovat i v jiném odvětví – třeba při koordinování dobrovolníků na hromadných akcích.

Iniciativa Vlna pomoci se pak naplno rozjela v čase, kdy celý svět sužovala pandemie covidu-19. V březnu 2020, kdy nejen kulturní akce, ale všechny aktivity ze dne na den utichly, napadlo Davida Suslíka, Matěje Štěpána a Petra Jaroše, že organizační systém, jenž dokáže zajistit stovky pracovních sil pro jakýkoliv festival, by to samé mohl koordinačně zprostředkovat i nemocnicím, které se potýkaly s nedostatkem personálu. Vývoj Vlny pomoci trval skoro 6 měsíců a podílel se na něm vývojářský tým firmy OnSinch ve spolupráci se společností Seznam.cz. Přesný počet dobrovolníků není znám, ale během třetí vlny covidu na konci minulého roku se za necelý měsíc zapojilo do práce pro nejkritičtěji postižená oddělení nemocnic či pečovatelských a dalších zdravotnických zařízení okolo 300 dobrovolníků.

Rychlá koordinace pomoci
Dobrovolnické vydechnutí a nadechnutí do hromadné pomoci příliš dlouho netrvalo. Vlna pomoci se stala vlnou solidarity při propuknutí ruské invaze na Ukrajinu. Pražský systém pomoci pro ukrajinské uprchlíky byl spuštěn za 24 hodin a po 48 hodinách už se hlásili první dobrovolníci. Obratem o něj projevil zájem i Středočeský kraj a během několika málo dní další města – Mladá Boleslav, Kolín a Příbram.

„Výhodou portálu Vlna pomoci je, že může být na krizovou situaci aplikován téměř okamžitě. To nám dávalo důvěru v to, že to společně zvládneme. Matěj a David přímo v asistenčním centru koordinovali jeho spuštění. Zájem nás překvapil a byl jedním z faktorů, které nás nakoply. Pár týdnů jsme pracovali opravdu intenzivně, ale viděli jsme, že naše zapojení dává velký smysl. Dalo by se říci, že Vlna pomoci pravděpodobně nahradila celé patro teleoperátorů a koordinátorů, kteří by na místě museli takový zájem veřejnosti odbavovat,“ dodává Daniel Bacho. V pražském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KAPCU) doposud vypomohlo 11 842 dobrovolníků, kteří odpracovali 179 936 hodin v hodnotě téměř 40 milionů korun.

Další z vlastností aplikace Vlna pomoci je jednoduchá zpětná vazba, ať již k fungování aplikace či k aktivitě samotné. „V aktuálních statistikách máme 97% pozitivní zpětnou vazbu, čehož si vážíme. Takže nás spíše překvapí, pokud má někdo nějaký problém. Pak se lidem věnujeme a systémem je provedeme. Nicméně Vlnu pomoci zvládl ve svých 86 letech i náš nejstarší dobrovolník Josef Parlesák, takže i podle jeho zkušenosti je použitelná pro každého,“ dodává David Suslík.

Pomoc potřebným ovšem bohužel nechápou všichni jen pozitivně. Článkům, diskuzím a komentářům vyjadřujícím nesouhlas a negativní emoce, ať už během pandemie nebo v důsledku přijímání migrantů, není možné se vyhnout. „Určitě, jsou jich plné sociální sítě. Nicméně pro tyto lidi Vlna pomoci není. Jsme tady pro lidi, kteří chtějí ostatním pomáhat. Pokud někdo svůj čas raději věnuje šíření negativity ve svém okolí, je to jeho věc. S Vlnou pomáhají desetitisíce dobrovolníků a to je pro nás daleko silnější signál než pár odmítavých výkřiků na Facebooku,“ říká Daniel Bacho.

Vlna pomoci už ale překračuje i hranice našeho státu. Ve spojení s jejími provozovateli je řada organizací ze zahraničí a společně připravují možnosti, jak i jim vyjít vstříc, od letošního května už například působí na Slovensku. „Stejně jako my bereme projekt Vlny pomoci jako náš dobrovolnický příspěvek společnosti, věříme, že by se dobrovolničení mohlo stát součástí volného času každého z nás: sem tam jít pár hodin někomu pomoci a zpestřit si tím své bytí na této planetě. Někdo rád pomůže hlídat děti, někdo pomůže babičce s nákupem a někdo rád doučí ostatní to, co umí nejlépe. My umíme vyvíjet aplikace a koordinovat lidi a jsme si jisti, že tím za nás můžeme celému systému pomoct úplně nejvíc,“ uzavírá tým Vlny pomoci.

Firemní dobrovolnictví
Dobrovolnictví se však nemusíte věnovat jen ve svém volném čase. Pomáhat je možné i v pracovním dni bez ztráty odpracovaných hodin. Mnoho firem si v poslední době uvědomuje, že je důležité věnovat se nejen spokojenosti svých zaměstnanců, ale dát také najevo, že samotná firma vnímá důležitost společenské odpovědnosti. Z průzkumů totiž stále častěji vyplývá skutečnost, že část zákazníků nebo klientů si výrobky a služby vybírá právě podle toho, jak zodpovědně se firmy při svém podnikání chovají a jak přistupují k celospolečenským tématům. Firma však vedle finančního obnosu může na podporu veřejně prospěšného projektu darovat i čas, práci, schopnosti a především energii svých zaměstnanců. Zaměstnancům je tak umožněno v jeden den místo své běžné pracovní činnosti pomoci vybrané neziskové organizaci. Podoby firemního dobrovolnictví jsou však různé a právě pestrost možností, jak někomu pomoci, by se za čas mohla stát nejen pracovním, potažmo osobním benefitem, ale i neodmyslitelnou součástí firemní kultury.

V článku jsme se dostali pouze ke dvěma aktérům dobra. Sedmička jich má ale mnohem víc. O dalších se dozvíte v některém z příštích čísel Hobuletu. A přesto, že článek přiblížil důležitost a potřebnost dobrovolnictví, nezapomínejme prosím i na movité dary. Předvánoční úklid šatníků a nákup malých dárků může někomu opravdu pomoci. Teplé oblečení můžete darovat do sbírky v Rodinném centru Letná a pořízením netradičního dárku na Vánočním sousedském trhu na Heřmaňáku zase pomůžete rodinám ze Sedmičky, které se ocitly v nouzi. Klidné a hezké Vánoce!


SBÍRKA V RODINNÉM CENTRU LETNÁ
Rodinné centrum Letná (RCL) opět vyhlašuje sbírku pro lidi bez domova. Přijímá teplé oblečení (kabáty, bundy, boty, čepice, šály, rukavice, ponožky, vše zejména pánské), deky, spacáky, termosky. Využijí též kartáčky a pasty na zuby a malá balení mycích prostředků. Své dary můžete nosit vždy v úterý, středu a pátek od 9 do 12 hodin a ve středu od 17 do 18.30 hodin. Věci poputují Komunitě Sant’Egidio, která pracuje s lidmi přímo na ulici. Sbírka bude probíhat od 1. do 21. prosince. Všem dárcům předem děkujeme! Ve stejných časech bude také možné zakoupit drobné dárečky, perníčky a ozdoby z chráněných dílen a od přátel RCL. V úterý 13. prosince můžete také odpoledne navštívit Adventní divadélko. Soubor Pohadlo aneb Pohádkové Kukadlo odehraje pohádku Fridolín se hledá. Vstupné je 100 Kč za rodinu. Rezervace nutná – kontakt@rcletna.cz, 775 562 672.

→ www.rcletna.cz


RADNIČNÍ SBÍRKY
Jednou z veřejných sbírek Prahy 7 je sbírka Solidarita od sousedů, jejímž prostřednictvím může každý přispět na pomoc lidem, kteří se dostali do obtížných životních situací a potřebují pomoci zajistit své základní životní potřeby. Přispět lze prostřednictvím transparentního účtu SOS P7: 000123-2000870339/0800. Přispěním se posílí Humanitní fond MČ Praha 7, příspěvky budou využity na individuální pomoc občanům Prahy 7 v souladu s pravidly fondu.

Obědové konto již několik let pomáhá zajistit dětem obědy ve společnosti jejich spolužáků a kamarádů ve školních jídelnách. Zaslaný obnos v jakékoliv výši pomůže – a bude plně využit na stravování dětí. Obědové konto je realizováno formou transparentního účtu u České spořitelny: 2003844339/0800.

Děkujeme!

→ www.praha7.cz/verejne-sbirky


SOUSEDSKÝ TRH
Tradiční Vánoční sousedský trh na Heřmaňáku se koná v neděli 11. prosince od 10 do 15 hodin a prostor na něm tentokrát dostanou lidé, kteří něco vyrábějí a tvoří zatím spíš „do šuplíku“. Pořadatelé rádi uvítají i děti a jejich výrobky. Trh chce především nabídnout alternativu klasických vánočních trhů a dát lidem možnost nakoupit neotřelé drobné vánoční dárky, potkat se se svými sousedy a přáteli a užít si vánoční pohodu Heřmaňáku. Návštěvníky čeká také občerstvení, hudba, dětské divadlo a dílna. Výtěžek z trhu bude předán rodinám ze Sedmičky, které se ocitly v nouzi. Zájemci o prodej se mohou hlásit e-mailem na sousedskeakce@gmail.com. Klasické bleší trhy se vrátí v březnu.

→ www.facebook.com/blesakhermanak


PROGRAM DOBROVOLNICKÉHO CENTRA AGORA 7

26. 1. 
Slavnostní otevření dobrovolnického centra
– doprovodný program od 16 hodin: téma Aktivní naděje – budoucnost a role dobrovolnictví v Praze 7

Dobro-večery 
– besedy s inspirativními osobnostmi a přednášky pro všechny občany s chutí tvořivě pomáhat a komunitně žít – vždy ve čtvrtek od 18 hodin

23. 2. 
Jak tvořit živá sousedství? Zkušenosti inspirativních lokálních akcí, sdílených prostor a komunitních iniciativ

23. 4. 
Jak na proměnu společných prostor s Vnitrobloky.cz. Od oslovení sousedů až po realizaci obnovy vnitrobloku

27. 4. 
Dobrovolníkem na Sedmičce. Příležitosti k pomoci druhým a smysluplné aktivitě v nejbližším okolí

25. 5. 
Sousedství pro klima. Co můžeme dělat společně i každý sám pro ochranu životního prostředí

22. 6. 
Jak rozdávat radost s radostí? Hledání rovnováhy mezi pomocí druhým a péčí o vlastní spokojenost


Vzdělávání pro formální dobrovolníky a pomáhající profesionály z Prahy 7

27. 1. 
Emoční inteligence a jak ji rozvíjet

24. 3. 
Manipulace – jak ji rozpoznat a jak se jí bránit

19. 5. 
Stres a prevence vyhoření

Vždy od 10 do 14 hodin. Dobrovolnické centrum Agora 7 je spolufinancováno z programu Active Citizens Fund.