archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 proběhl v Dobrovolnickém centru Agora 7 diskuzní večer s prezentacemi Václava Kováře z Nadace Via, koordinátorky participace Terezy Novákové z MČ Praha 7 a Michala Křivohlávka ze spolku Bieno. Akce byla určena všem zájemcům o úpravu vnitrobloku, ale i veřejného prostranství, v kontextu tématu adaptace na klimatickou krizi. Akce byla určena jak zástupcům spolků, předsedů SVJ, ale i dalším obyvatelům, kteří chtějí pomoci s nahlédnutím do možnosti financování vlastního nápadu.

Nadace Via představila svých devět oblastí grantové a pět negrantové podpory, včetně možnosti konzultace a dárcovství a především podpory participace a přípravných částí projektu. Dále byly představeny tři témata dotační podpory z oblasti rozvoje a péče o veřejný prostor MČ Praha 7. Zmíněno bylo financování environmentálních projektů z hlavního města Prahy, Ministerstva životního prostředí i z Evropské unie. Proběhlo také představení výzkumu spolku Bieno týkajícího se mapování situace v jiných městských částech. Všechny prezentace byly založeny na příkladech dobré praxe, sdílení zkušeností a vedly ke konkrétním otázkám ze strany účastníků a především ke sdílení kontaktů a seznámení se navzájem. Velký zájem byl o pomoc odbornou, facilitační, ale i s vyplňováním žádostí. Účastni byli obyvatelé nejen z Prahy 7, ale i komunitní koordinátoři z dalších městských částí.

Věříme, že takováto akce podpoří zájem o péči o okolí a hlavně zbaví strachu z vyřizování dotačních žádostí v městské části a způsobů vícezdrojového financování. Žádat podporu z městské části je důležité pro přihlášení se k místu, ve kterém žijeme, a napomůže to také k získávání podpory z dalších zdrojů.

Uzávěrka příjmu žádostí o programové dotace MČ Praha 7 je 10. listopadu 2023, v průběhu roku je pak v odůvodněných případech možné žádat i o individuální dotace.

Více informací naleznete zde:

https://www.praha7.cz/praha-7-vyhlasila-programove-dotace-na-rok-2024/

V případě dalších dotazů k titulům týkajících se péče o veřejný prostor se obraťte na email: novakovat@praha7.cz