Vážení voliči, od 17. září 2020 se začnou roznášet do poštovních schránek hlasovací lístky pro volby do Senátu Parlamentu ČR. Městská část Praha 7 spadá do senátního obvodu č. 27, jehož sídlem je Praha 1, sady hlasovacích lístků jsou proto označeny 27 a Praha 1. Součástí sady hlasovacích lístků bude letáček s uvedením doby konání voleb a adresy příslušné volební místnosti a leták Ministerstva vnitra o možnostech hlasování v době pandemie. Prosíme, abyste těmto informacím věnovali pozornost. Děkujeme.

Bližší informace jsou k dispozici v sekci Senátní volby 2020.