Hobulet je měsíčník MČ Praha 7 a vychází 11krát ročně (v srpnu nevychází) v nákladu 30 000 ks a je zdarma distribuován do všech poštovních schránek v Praze 7. Tištěn je na bělený novinový papír 60 g/m2. Počet inzertních stran stanovuje šéfredaktorka podle množství redakčního obsahu. 

V rámci podpory podnikání s ohledem na koronavirovou situaci, která omezila provoz nespočet obchodů a služeb, nabízíme možnost inzerovat zdarma v akci Osminka zdarma (inzerce pro firmy, podnikatele a další organizace z Prahy 7). Chceme vám touto cestou pomoci znovu nastartovat vaše podnikání, a jakmile to bude možné, opět přivést lidi do vašich provozoven, podniků či k využívání vámi nabízených služeb. 


Osminka zdarma v Hobuletu

  • Nabídka osminky zdarma platí do konce roku 2020. Využít ji lze od červnového do prosincového vydání časopisu Hobulet.
  • Osminku zdarma je možné začít objednávat od 1. 5. 2020. Kontaktní osobou je Petra López z oddělení komunikace Prahy 7, e-mail: LopezP@praha7.cz, tel.: 773 006 787.
  • Nabídky mohou využít firmy, podnikatelé, živnostníci, kulturní a sportovní instituce a další organizace, které mají sídlo či provozovnu v Praze 7. Obsah inzerce musí být věnován produktům, provozovnám či službám, které jsou poskytovány na území Prahy 7.
  • U osminky zdarma nelze nárokovat zveřejnění v konkrétním vydání Hobuletu. Inzeráty jsou na základě data objednání zařazovány do pořadníku a zveřejňovány podle kapacitních možností jednotlivých vydání časopisu. Zadavatel nemá na zveřejnění inzerce právní nárok. O jejím zařazení rozhoduje Oddělení komunikace (Kancelář starosty a tajemníka).
  • Nabídky osminky zdarma lze využít opakovaně. Po zveřejnění inzerátu bude inzerent v případě zájmu znovu zařazen na konec pořadníku.
  • Inzeráty je nutné dodat hotové v elektronické podobě. Inzeráty nejsou v redakci upravovány, je nutné jejich dodání tzv. na klíč – v požadovaném rozměru a formátu.
  • Nadále lze využít také placené inzerce. U placené inzerce je garantováno zveřejnění v konkrétním vydání Hobuletu. Více informací naleznete v Ceníku a Pravidlech uveřejňování inzerce.

Ceník inzerce s pravidly a technickými podmínkami ke stažení

Placená inzerce v Hobuletu

Formáty inzerce a jejich ceny (bez DPH).

5+1 zdarma

Objednejte pět inzerátů a šestý vám otiskneme zdarma. Je možné objednat pět opakování v pěti vydáních, stejně jako pět různých inzerátů v jednom vydání. Sleva však platí pouze při úhradě celé objednávky.

Agenturní sleva

Pro agentury nabízíme 45% slevu z uvedených cen bez DPH. Podmínkou pro získání slevy je prokázání se příslušným živnostenským oprávněním a minimální odběr inzerce v hodnotě převyšující 30 999,- v ceníkových cenách v jednom vydání.

Platební podmínky

Inzerce je rezervována teprve po zaplacení. Platba probíhá bezhotovostně. Inzerci je nutné uhradit předem, tak aby do 5. dne v měsíci byla připsána na účet MČ Praha 7. 

Reklamace

Reklamaci lze uplatnit pouze písemně nejpozději do 14 dnů od data uveřejnění inzerátu.

Ceník inzerce s pravidly a technickými podmínkami ke stažení

Uveřejněné inzeráty musí být v souladu s Kodexem reklamy, kterou zpracovala Rada pro reklamu. Kodex reklamy vychází z mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.

Inzerce slouží k informování veřejnosti působení na občany České republiky.

Inzerce uveřejněná v Hobuletu musí být pravdivá, slušná a čestná. Musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti.

Musí respektovat zásady čestného soutěžení konkurentů.

Nesmí navádět k porušování právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí.

Nesmí šířit klamavé údaje.

Nesmí obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost.

Nesmí zneužívat důvěru spotřebitele či nedostatku jeho zkušeností či znalostí.

Nesmí využívat podprahové vnímání spotřebitele.

Nesmí obsahovat nic, co by vedlo k násilným aktům nebo co násilným aktům vyjadřovalo podporu.

Nesmí zneužívat předsudků a pověr.

Reklama nesmí obsahovat nic, co by nepochybným způsobem uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů.

Nesmí podporovat či vychvalovat chování, poškozující životní prostředí nad společensky akceptovanou míru.

Neuveřejňovat inzeráty s jednoznačnou nabídkou sexuálních služeb.

Neuveřejňovat reklamy na zásilkový prodej.

Neuveřejňovat soukromé inzeráty typu „Práce doma – výdělek až 50 000 Kč týdně“.

Neuveřejňovat inzerci na nebankovní půjčky. 

Neuveřejňovat inzerci, která by povzbuzovala děti k tomu, aby chodily na neznámá místa nebo hovořily s neznámými lidmi.

Neuveřejňovat žádnou reklamu na komerční produkt či službu, která by obsahovala výzvu dětem a která by jakýmkoliv způsobem naznačovala, že pokud si děti samy nekoupí produkt, nesplní nějakou povinnost. Má-li reklama zahrnovat odkaz na dětskou soutěž, sběr kuponů, nabídky prémií, tahy cen musí být vhodným způsobem publikována jasná pravidla hry

Neuveřejňovat reklamu na loterie a jiné podobné hry.

Ve sporných případech má konečné právo veta Odbor Kancelář starosty a tajemníka.

Pravidelné uveřejňování inzerce nesmí překročit 25 % rozsahu periodika.

Redakční rada doporučila plošné inzeráty uveřejňovat na třetí a čtvrté straně obálky a jedné vnitřní straně (při rozsahu 24 stran).

Závazné objednávky inzerce jsou přijímány v originální podobě nebo e-mailem (včetně podpisu a razítka) do 1. dne běžného měsíce. Formulář ke stažení naleznete na konci textu.

Inzeráty je nutné dodat v elektronické podobě. Inzeráty nejsou v redakci upravovány, je nutné jejich dodání tzv. na klíč.

Inzerce je rezervována teprve po zaplacení. Platba probíhá bezhotovostně. Inzerci je nutné uhradit předem do 5. dne v měsíci.

204 x 286 mm (š x v)

Papír: UPM News 60 g/m

Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi) 

Soubory PDF (dle standardu PDF/X-1a:2001), kompozitní, které mají vložené obrázky a fonty. Obrazové polotónové předlohy s minimálním rozlišením 250 dpi.

Plnobarevné inzeráty (4C)

Při převodu z RGB do CMYK je nutné použít parametry převodu definované vydavatelstvím, případně ICC profil definovaný a dodaný redakcí.

ICC profil lze stáhnout ze stránek tiskárny (MAFRA – technická dokumentace)

Důležité informace

Součet čtyř barev maximálně 240 % (v neutrální šedé), tzn.: maximální pokrytí archu barvou v libovolném místě nesmí překročit 240 %!

Do dokumentu nevkládat pasovací značky ani spadávku.

Pro černé písmo nepoužívat barvu složenou ze všech CMYK barev.

Přenos dat

Na adresu referentky Petry López (LopezP@Praha7.cz) zašlete e-mail s odkazem na veřejně přístupné online úschovny (např. Úschovna, Letecká pošta, WeTransfer, Dropbox, Google Drive atd.)


Formulář závazné objednávky na zveřejnění inzerátu v časopise Hobulet

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení komunikace
U Průhonu 1338/38
Praha 7
Dveře č. 7.12/7.13

López Petra, Mgr.

referentka
dveře č. 7.12/7.13
tel. +420220144185
gsm. +420773006787
LopezP@Praha7.cz