Úřad Prahy 7 shání do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici referent/ka ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany zvířat. Je péče o přírodu a ochrana zvířat vaším životním posláním? Chcete zúročit své znalosti a zkušenosti z oboru životního prostředí? Máte zájem pracovat v dynamicky se rozvíjející městské části pro úřad s tak trochu jiným přístupem? Neváhejte a přihlaste se do našeho výběrového řízení.

Co u nás budete dělat?

Budete vykonávat státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a vydávat příslušná závazná stanoviska. Povedete správní řízení v záležitostech ochrany zvířat proti týrání a zajišťovat administrativní práce související s uvedenou agendou.  

 

Co od vás očekáváme?

–      vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší

odborné vzdělání (zemědělské popřípadě ekologické odborné vzdělání)

–       znalost následujících zákonů:

o   Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

o   Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

o    Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

o   Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

o   Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

o   Zákon č. 251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích

–       znalost práce na PC (Word, MS Excel, Internet)

–       výhodou jsou předchozí zkušenosti s prací ve státní správě

–       výhodou je zkouška odborné způsobilosti

 

Co vám nabízíme?

Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástupní plat v 10. platové třídě až do výše 31 240,- Kč podle délky odborné praxe. Po zkušební době osobní příplatek až do výše 100 % maximálního nástupního platu.

Platové ohodnocení, které roste spolu s vámi.

Širokou škálu benefitů, které přicházejí ve správný čas.

5 týdnů dovolené, na kterou nebudete chtít odjet.

Možnost dalšího vzdělávání, abyste se ve světě neztratili.

Práci v inspirativním kolektivu, kde se před nápady nezavírají oči.

Perspektivní zaměstnání, kde pomáháte měnit svět kolem sebe.

 

Jak se k nám dostanete?

Přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů (naleznete ve Formulářích Odboru personálních činností) včetně strukturovaného životopisu, výpisu z evidence Rejstříku trestů a ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat na níže uvedenou adresu nejpozději do 7. 7. 2020.

 

Předpokládaný vznik pracovního poměru 15. 7. 2020.

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

Odbor personálních činností

U Průhonu 1338/38

170 00 Praha 7

 

Veškeré potřebné informace pro přihlášení do výběrového řízení naleznete zde.