Úřad Prahy 7 shání do svého týmu kolegyni/kolegu na pozici referent/ka oddělení vzdělávání. Zajímají vás nové výzvy ve školství? Měli byste zájem podílet se na systému vzdělávání na Sedmičce a pomáhat s rozvojem našich škol? Chcete využít možnosti pracovat v dynamicky se rozvíjející městské části pro úřad s tak trochu jiným přístupem? Neváhejte a přihlaste se do našeho poptávkového řízení.

Co u nás budete dělat?

Stanete se součástí týmu oddělení vzdělávání. Budete plnit úkoly zřizovatele školských zařízení na úseku ekonomiky, zpracovávat návrhy rozpisu státního rozpočtu, zpracovávat rozbory hospodaření, zpracovávat rozpočet provozních výdajů a kontrolovat využívání přidělených finančních prostředků příspěvkovým organizacím, shromažďovat podklady pro vyúčtování, připravovat požadavky na čerpání fondů škol, zajišťovat řešení majetkových změn na školách či spolupracovat při realizaci veřejnoprávních kontrol.

 

Co od vás očekáváme?

–          vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

–          zkušenost v oblasti regionálního vzdělávání a školství

–          znalost předpisů v oblasti školství, zejména zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn

–          znalost předpisů v oblasti školství, zejména zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších změn

–          znalost vyhlášek ve školské agendě (č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání apod.)

–          znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

–          znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

–          zkouška odborné způsobilosti pro výkon správních činností ve školství podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výhodou   

 

Co vám nabízíme?

Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástupní plat v 10. platové třídě až do výše 31 240 Kč podle délky odborné praxe. Po zkušební době osobní příplatek až do výše 100 % maximálního nástupního platu.

Platové ohodnocení, které roste spolu s vámi.

Širokou škálu benefitů, které přicházejí ve správný čas.

5 týdnů dovolené, na kterou nebudete chtít odjet.

Možnost dalšího vzdělávání, abyste se ve světě neztratili.

Práci v inspirativním kolektivu, kde se před nápady nezavírají oči.

Perspektivní zaměstnání, kde pomáháte měnit svět kolem sebe.

 

Jak se k nám dostanete?

Přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů (naleznete ve Formulářích Odboru personálních činností) včetně strukturovaného životopisu je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat na níže uvedenou adresu, případně zaslat i e-mailem na pouzarovae@praha7.cz nejpozději do 31. 7. 2020.

 

Předpokládaný vznik pracovního poměru je 1. 9. 2020.

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

Odbor personálních činností

U Průhonu 1338/38

170 00 Praha 7

 

Veškeré potřebné informace pro přihlášení do poptávkového řízení naleznete zde.