archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Úřad Prahy 7 shání do svého týmu kolegyni/kolegu na pozici matrikář/ka v Odboru správních agend. Bavilo by vás organizovat svatební obřady? Zajímá vás různorodá pracovní agenda, která občany provází od narození přes různé významné životní milníky? Máte zájem pracovat v dynamicky se rozvíjející městské části pro úřad s tak trochu jiným přístupem? Neváhejte a přihlaste se do našeho výběrového řízení.

Co u nás budete dělat?

Hlavní náplní vaší práce bude vedení matričních knih a veškeré agendy související s výkonem státní správy na úseku matrik a státního občanství a realizace svatebních obřadů.

 

Co od vás očekáváme?

– vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

– znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook)

– výbornou znalost českého jazyka, hezký rukopis a dobré

komunikační schopnosti

– vítáme přehled v následujících právních předpisech:

  • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
  • zák. č. 186/2013 Sb. o státním občanství ČR a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o státním občanství ČR) v platném znění
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění
  • Zákon o rodině zák, č. 94/1963 Sb., v platném znění
  • Občanský zákoník, zák, č. 89/2012 Sb.

 

Co vám nabízíme?

Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástupní plat v 9. platové třídě až do výše 26 110 Kč podle délky odborné praxe. Po zkušební době osobní příplatek až do výše 50 % maximálního nástupního platu.

 

Platové ohodnocení, které roste spolu s vámi.

Širokou škálu benefitů, které přicházejí ve správný čas.

5 týdnů dovolené, na kterou  nebudete chtít odjet.

Možnost dalšího vzdělávaní, abyste se ve světě neztratili.

Práci v inspirativním kolektivu, kde se před nápady nezavírají oči.

Perspektivní zaměstnání, kde pomáháte měnit svět kolem sebe.

 

Jak se k nám dostanete?

Přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů (naleznete ve Formulářích Odboru personálních činností) včetně strukturovaného životopisu, výpisu z evidence Rejstříku trestů a ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat na níže uvedenou adresu nejpozději do 4. 1. 2019.

Předpokládaný vznik pracovního poměru 2. 2. 2019.

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

Odbor personálních činností

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

 

Veškeré potřebné informace pro přihlášení do poptávkového řízení naleznete zde.