archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Úřad Prahy 7 shání do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici klíčový/á pracovník/ce – terénní sociální pracovník/ce. Je vaším životním posláním pomáhat lidem v obtížných situacích? Vyznáte se v prostředí sociálních služeb, jste empatičtí a máte sociální cítění? Vyhovuje vám střídavá práce u stolu i v terénu? Máte zájem pracovat v dynamicky se rozvíjející městské části pro úřad s tak trochu jiným přístupem? Neváhejte a přihlaste se do našeho poptávkového řízení.

Co u nás budete dělat?

Budete součástí projektu zaměřeného na podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a ohrožených bytovou nouzí. Budete se podílet na výběru klientů do projektu, zajišťovat přímou podporu klientů Kontaktního místa pro bydlení (KMB) od vstupního rozhovoru přes zabydlení po kontinuální podporu primárně zaměřenou na prevenci rizik ztráty bydlení. Budete provádět sociální šetření, vyhodnocovat potřeby a podílet se na tvorbě individuálních plánů klienta. Budete spolupracovat s dalšími aktéry v oblasti řešení a předcházení sociálního vyloučení (sociální služby, poskytovatelé návazných služeb atd.), účastnit se případových setkáních aktérů sítě a zajišťovat celkovou koordinaci podpory klienta s dalšími pracovníky individuální podpůrné sítě. Dále budete zajišťovat depistáž klientů KMB a další aktivity v rámci sociální práce. Povedete dotazníkové šetření s klienty v rámci evaluace projektu, evidenci uchazečů o byt, jejich dokumentaci a mapování jejich potřeb a priorit. Budete spolupracovat při výběru domácností k umístění do garantovaného bydlení.

Co od vás očekáváme?

Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).

Co vám nabízíme?

Pracovní poměr na dobu určitou – do 31. 12. 2025 po dobu trvání projektu. Nástupní plat v 10. platové třídě až do výše 34 370 Kč podle délky odborné praxe. Po zkušební době osobní příplatek až do 100 % 12. stupně příslušné platové třídy.

Platové ohodnocení, které roste spolu s vámi.

Širokou škálu benefitů, které přicházejí ve správný čas.

5 týdnů dovolené, na kterou nebudete chtít odjet.

Možnost dalšího vzdělávání, abyste se ve světě neztratili.

Práci v inspirativním kolektivu, kde se před nápady nezavírají oči.

Perspektivní zaměstnání, kde pomáháte měnit svět kolem sebe.

 

Jak se k nám dostanete?

Přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů (naleznete ve Formulářích Odboru personálních činností) včetně strukturovaného profesního životopisu a motivačního dopisu je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat na níže uvedenou adresu, případně zaslat i e-mailem na pouzarovae@praha7.cz nejpozději do 30. 6. 2023.

Předpokládaný vznik pracovního poměru dle dohody.

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

Odbor personálních činností

U Průhonu 1338/38

170 00 Praha 7

 

Veškeré potřebné informace pro přihlášení do poptávkového řízení naleznete ZDE.