archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Úřad městské části Praha 7 přijme do projektu, který se zabývá pomocí sociálně znevýhodněným rodinám formou case managementu a především pilotuje možnosti sociální práce ve školách Prahy 7, kolegu/kolegyni na pozici metodik/čka školských poradenských pracovišť ŠPP.

Co u nás budete dělat?

Budete spolupracovat na zefektivnění ŠPP na všech ZŠ Prahy 7 a optimalizovat procesy nastavení fungování jednotlivých ŠPP včetně jejich spolupráce s externími subjekty (OSPOD, PPP apod.).
Dále se budete věnovat analýze relevantní dokumentace řešené problematiky, vymezení/definicí kompetencí jednotlivých pozic v ŠPP, sledování kvality poskytovaných aktivit se zpětnou vazbu pracovníkům přímé práce či zajištění sběru příkladů dobré praxe. Budete spolupracovat s vedením Úřadu MČ Praha 7, podílet se na tvorbě metodických dokumentů projektu a implementaci aktivit do struktur úřadu a komunikovat s evaluátorem, metodikem a dalšími členy týmu projektu.

 

Co od vás očekáváme?

 • VŠ vzdělání (pedagogické/psychologické/sociální/ zaměření)
 • schopnost analytického myšlení, zkušenosti s metodickým vedením
 • samostatnost a zodpovědnost
 • metodické vedení
 • vedení odborné dokumentace
 • asertivní řešení problémů
 • celkovou vyrovnanost, emocionální stabilita a schopnost sebekontroly
 • praxi v sociální oblasti, silnou motivaci
 • znalost práce na PC (zejména Excel, Word, Outlook)
 • pečlivost, samostatnost, trpělivost a týmový duch
 • integritu, loajalitu, systematičnost, zodpovědnost, důslednost
 • umění spolupráce v týmu
 • organizační schopnosti
 • ochota učit se novým věcem a dále se vzdělávat
 • časová flexibilita

 

Co vám nabízíme?

Spolupráci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) na dobu určitou ve výši max. 80 hod./měsíčně. Zapojení po dobu trvání projektu – do 30. 6. 2023 s možností další spolupráce. Možnost samostatné organizace pracovní doby v návaznosti na potřeby škol. Silnou podporu odborného i administrativního týmu. Perspektivní pracovní pozici a zázemí stabilní organizace MČ Praha 7. Příležitost pro další profesní a osobní růst, Možnost ovlivnit komunitní dění a osvětu v MČ Praha 7. Příjemný tým spolupracovníků.

 

Jak se k nám dostanete?

Přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů (naleznete ve Formulářích Odboru personálních činností) včetně strukturovaného životopisu a motivačního dopisu je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat na níže uvedenou adresu, případně zaslat i e-mailem na pouzarovae@praha7.cz nejpozději do 17. 11. 2022.

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

Odbor personálních činností

U Průhonu 1338/38

170 00 Praha 7

 

Veškeré potřebné informace pro přihlášení do poptávkového řízení naleznete ZDE.