archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Vedení hlavního města Prahy představilo společně se společností DDB Prague, která vytvořila kreativní koncept a poskytla vizuály zcela zdarma, kampaň k očkování proti nemoci COVID-19. Ta se zaměřuje výhradně na motivaci široké veřejnosti k očkování, ochranu vlastního zdraví a zdraví blízkých a také vidinu návratu k běžnému způsobu života. Kampaň již odstartovala v ulicích města a je vedena jako nízkonákladová, na nejnákladnější fázi pro podporu očkování vyčlenilo hlavní město přibližně 600 tisíc korun, do kterých je zahrnuta jak samotná kampaň, tak vytvoření, provoz a rozvoj webové aplikace ockovani.praha.eu. Od poloviny února pak budou nasazeny rádiové spoty a využit prostor v tištěných, online médiích a dalších plochách.

Hlavní město Praha ve spolupráci s agenturou DDB Prague připravilo komplexní informační kampaň o očkování proti nemoci covid-19 pro obyvatele Prahy. Kampaň se zaměřuje na širokou veřejnost a staví na pozitivních emocích a srozumitelnosti, aby se s ní lidé mohli lehce ztotožnit. Hlavními oblastmi jsou typické životní situace, které jsou kvůli pandemii koronaviru omezené, například se jedná o setkávání lidí, různé kulturní události nebo návrat dětí do škol. Hlavní město chce takto postupně oslovovat jednotlivé cílové skupiny dle fází vládní očkovací strategie. První sada vizuálů bude pracovat s motivy rodiny, podnikání a vzdělávání.

„Koronavirus se našich životů nejrůznějšími způsoby dotýká už téměř rok. Je nutné, aby lidé v této náročné situaci neztráceli naději, že můžeme nemoc společnými silami překonat. To je právě cílem představené kampaně – ukázat, že návrat k životu, na který jsme byli zvyklí, je možný, a výrazně k tomu může pomoci právě očkování. Je to svobodné rozhodnutí každého z nás a mělo by být učiněno na základě relevantních informací, které jsou dostupné například na webu ockovani.praha.eu. Podle mého názoru v této situaci přínosy očkování dalece převyšují jeho možná rizika,“ uvádí primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.  

Celkově je kampaň vedena jako nízkonákladová. V alokované částce přibližně 600 tisíc korun je zahrnuto jak vytvoření, provoz a rozvoj webové aplikace ockovani.praha.eu, tak obrazový spot pro seniory, licence na fotografie, vytištění vizuálů pro plochy městského mobiliáře, pronájem dalších ploch, prostor v rádiích, tištěných i online médiích a pronájem obrazovek v budovách nemocnic v hlavním městě. Vizuální kampaň v ulicích již začala a od poloviny února bude pokračovat i v rádiích a dalších médiích.

„Po roce se dostáváme do kritické fáze boje s pandemií covid-19. Lidé jsou unaveni, přejí si návrat k normálnímu životu. Zároveň ale jsou lidé vystaveni množství neodborných názorů, konspiračním a dezinformačním kampaním, které ohrožují důvěru lidí v očkování. Právě očkování je přitom tou nejrychlejší cestou, jak se vrátit k běžnému, svobodnému životu tak, jak jsme jej znali před pandemií. Představovanou kampaní k očkování mimo jiné suplujeme vládu České republiky, která v komunikaci s občany tragicky selhává,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Praha pro kampaň využije vlastní reklamní plochy městského mobiliáře. Náklady vzniknou v tomto případě pouze s tiskem vizuálů za částku 11 400 korun. Již v minulých dnech bylo představeno také video se seniory, které pro metropoli natočila společnost Boki production za cenu 37 820 korun bez DPH. Využity budou také obrazovky v nemocnicích na území hlavního města Prahy. Za jejich pronájem zaplatí pražský magistrát na měsíc necelých 50 tisíc korun.

„Očkování bude skutečně účinné jen ve chvíli, kdy bude oočkován dostatečný podíl obyvatel, to z velké části zahrnuje i ty, které onemocnění covid-19 přímo neohrožuje a jejichž motivace k očkování může být právě proto nižší. Z toho důvodu jsme se rozhodli realizovat informační kampaň, která nyní přichází do veřejného prostoru. Chceme být Pražanům oporou v jejich váhání a podpořit jejich rozhodnutí vlastním očkováním posílit celou společnost, zejména nejohroženější skupiny obyvatel, jakými jsou senioři, lidé se sníženou imunitou a další. Sázíme také na spolupráci s praktickými lékaři, o nichž z výzkumu veřejného mínění víme, že díky velké důvěře svých pacientů mohou velmi pozitivně ovlivnit rozhodnutí očkovat se,“ popisuje Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a sociální politiku.

Důležitou součástí kampaně jsou stránky ockovani.praha.eu, na kterých lidé naleznou novinky o očkování, základní informace, vyvracení mýtů i jednoduchý návod k registraci na očkování.

Webové stránky byly vytvořeny městskou společností Operátor ICT. Celkem za ně hlavní město zaplatilo 114  400 korun bez DPH a měsíční správa vyjde na 22 980 korun.

„Jelikož se nacházíme v situaci, kdy se nemůžeme spolehnout jen na osvětovou kampaň státu, jsem rád, že se Praha rozhodla vydat i vlastní cestou. Podle nedávného výzkumu se chce nechat očkovat 65 procent Pražanů, což je stále nedostatečné číslo. Proto je důležité pokusit se zbývající část lidí nenásilně přesvědčit a informovat. Obzvlášť, vezmeme-li v potaz, že 81 procent Pražanů se zajímá o informace o očkování, přesto 42 procent Pražanů má pocit nedostatku informací. Pevně věřím tomu, že se podaří tyhle mezery komplexní informační kampaní zaplnit,“ dodává předseda zastupitelského klubu Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil.

„Věříme v sílu emocí, z čehož jsme při vytváření kampaně vycházeli. Jejím hlavním motivem je touha žít jako dřív. Právě ta nás jako společnost spojuje i v této jinak rozhádané době. Zároveň však kampaň odkazuje i na zdroje, které poskytnou lidem potřebné racionální argumenty a fakta,“ vysvětluje Darko Silajdžić, ředitel agentury DDB Prague, která poskytla veškeré vizuály hlavnímu městu zcela zdarma k využití.

Do spolupráce se bezplatně zapojila celá řada subjektů včetně DDB Prague. Dopravní podnik hl. m. Prahy vyčlenil pro umístění vizuálů prostor v prostředcích MHD, na stojanech a nástěnkách v metru, hlášení v metru nebo prostor v zaměstnaneckém newsletteru se zásahem asi 10 tisíc zaměstnanců. Bezplatnou pomoc poskytl také Svaz provozovatelů venkovní reklamy formou digitálních i klasických CLV nosičů na exponovaných nástupištích metra a LED obrazovky na frekventovaných úsecích komunikací. Do spolupráce se zapojily i vybrané obchodní řetězce, např. Kaufland, Lidl a další, v tuto chvíli se řeší konkrétní rozsah spolupráce.

„Nabídku volného využití vizuálů formou otevřených dat směřujeme i na Asociaci krajů České republiky, abychom jim pomohli v této nelehké době šetřit náklady a čas. Všechny kraje mají společný cíl, a tak mohou využít profesionálních vizuálů, které nám pomohla vytvořit agentura DDB Prague,“ uzavírá ředitelka odboru médií a marketingu pražského magistrátu Jana Berková.

Propagační a informační videa Očkování proti Covid-19 – YouTube

ockovani.praha.eu