archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Na podnět starosty sedmé městské části došlo k opravě historických sloupů, které ve Stromovce slouží k odvětrání kmenové kanalizační stoky vedoucí do čistírny odpadních vod. Rekonstrukci uskutečnilo oddělení péče o zeleň MHMP.

„Chtěl bych jmenovitě poděkovat panu inženýru Frantíkovi, vedoucímu oddělení péče o zeleň na magistrátu, že se této věci ujal a po mé žádosti nechal sloupy v krátkém čase opravit. Byly již skutečně hodně zchátralé a zkorodované, že nebyla takřka k rozeznání ani původní zelené barva. Tyto historické sloupy jsou dlouholetou součástí Stromovky, jsem rád, že se je podařilo zachránit,“ uvedl Jan Čižinský, starosta Prahy 7.

„Větrací“ sloupy, připomínající staré plynové lampy, stojí nedaleko cesty u viaduktu do Tróji.

V letošním roce se dočkaly celkové renovace. Sloupy byly opískovány, ošetřeny antikorozní úpravou a chybějící části byly znovu vyrobeny. Na jednom ze sloupů se ještě dochovaly zbytky původní zelené barvy, takže bylo možné vrátit jim jejich historickou podobu.