Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje v rozsahu: telefonní číslo, email, bydliště, počet dětí, členství ve spolku, věková kategorie, vzdělání, pohlaví bude zpracovávat Správce za účelem: Sběr podkladů pro strategické plánování MČ Praha 7. Správce vás může kontaktovat s nabídkou účasti v diskuzní skupině na vybrané téma. Právním základem je váš souhlas se zpracováním (podle čl. 6.1a GDPR).

Zpracování může zahrnovat: shromažďování, ukládání, vyhledávání, třídění. Doba zpracování je omezena platností tohoto souhlasu nebo právními předpisy, kterým podléhá Správce. Osobní údaje se nepředávají žádné třetí straně, nedochází k profilování osobních údajů, nedochází k automatizovaném zpracování osobních údajů. Máte právo:
– na přístup k osobním údajům,
– na opravu osobních údajů,
– na výmaz osobních údajů,
– na omezení zpracování osobních údajů,
– získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
– odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu provedete v nastavení aplikace),
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.

Správce: Úřad MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: dpo@praha7.cz, 604590908.
Zpracovatel: Neogenia s.r.o. Neogenia s.r.o., Millenium Center, Hybešova 42, 602 00 Brno, info@neogenia.cz
GDPR: Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES