Zástupci hlavního města Prahy uzavřeli smlouvu o dílo s dánským studiem Bjarke Ingels Group (BIG), autorem vítězného návrhu Vltavské filharmonie. Ti budou mít nyní devět měsíců na dopracování soutěžního návrhu do podrobné architektonické studie. Do tohoto procesu se opět může zapojit veřejnost, participace návrhu začne od 17. října 2022.

Budoucí výstavba Vltavské filharmonie, moderního kulturního centra, které v následujících deseti letech vyroste v pražských Holešovicích, byla v úterý 11. října 2022 stvrzena podpisem smlouvy mezi hl. m. Prahou a architekty z renomovaného dánského studia Bjarke Ingels Group (BIG). Předmět smlouvy zahrnuje vytvoření architektonické studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a veškeré související činnosti.

„Právě jsme podepsali smlouvu o dílo se studiem BIG a můžeme se pustit do další fáze prací na tomto významném projektu. Vltavská filharmonie bude specifická tím, že bude přístupná všem, a to díky venkovním terasám vedoucím od břehu řeky až na střechu. Věřím, že tento projekt vrátí Prahu a celou Českou republiku na mapu současné světové architektury, ale také nastartuje proměnu navazujícího největšího pražského brownfieldu, 110hektarového území Bubny-Zátory,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

„Od vyhlášení výsledků architektonické soutěže letos v květnu jsme ušli pořádný kus cesty. Podařilo se nám získat změnu územního plánu a dostali jsme podporu od zastupitelstva i rady města v pokračování projektu. A podpis smlouvy je korunou těchto klíčových milníků. Otevírá nám dveře k dopracování finálního návrhu Vltavské filharmonie do podrobné architektonické studie, která bude základním kamenem pro zpracování projektové dokumentace a získání potřebných povolení. Zahájení stavby by mělo proběhnout v roce 2027,“ komentuje situaci Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.

„Vltavská se už v těchto dnech mění z jizvy na tváři Prahy na skvělé místo pro setkávání a sportování mladých lidí. Budova Vltavské filharmonie se stane novým důležitým bodem na kulturní mapě Prahy i Evropy a propojí Prahu 7 s řekou. Stavba musí vzniknout v harmonii se svým okolím z urbanistického i společenského hlediska. Srdečně proto zvu všechny Pražany, aby se v příštím týdnu přišli na Strosmayerovo náměstí zapojit do ladění podoby veřejných prostranství nového kulturního centra v metropoli,“ popisuje Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7.

Do první etapy, dopracování soutěžního návrhu do podrobné architektonické studie, bude zapojena také veřejnost, a to hned z počátku celého procesu. Od pondělí 17. října do středy 26. října 2022 je možné navštívit participační kontejner na Strossmayerově náměstí. Ve středu 2. listopadu je pak v Centru architektury a městského plánování (CAMP) připraveno setkání a diskuse se zástupci autorskému týmu z ateliéru BIG. V rámci participačních aktivit se budou moci zájemci zapojit do zpřesnění podoby veřejných prostranství a veřejných části budovy tak, aby tyto prostory co nejlépe odpovídaly potřebám jejich budoucích uživatelů.

„Již příští týden začne další kolo setkání s veřejností, ve kterých budeme zjišťovat přání obyvatel ohledně finální podoby Vltavské filharmonie. Z dřívějšího zájmu obyvatel i nyní předpokládáme, že Pražané se budou chtít podílet na finálním dopracování návrhu. Informační kontejner Vltavské filharmonie letos v květnu navštívilo přes 900 návštěvníků, na komentovaných vycházkách jsme zaznamenali zhruba 150 účastníků. Participační a informační kontejnery jsou ve městě již stálicí, Institut plánování a rozvoje tímto prostředkem již tradičně zapojuje širokou veřejnost do plánování města. Bez obyvatel by totiž město pro lidi vytvářet nešlo a platí to samozřejmě také o Vltavské filharmonii, která se, jak ze soutěžního návrhu vyplývá, stane významným veřejným prostorem,“ komentuje zapojení občanů Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

„Mimo participace s veřejností nyní probíhají také jednání s budoucími uživateli budovy, tedy s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a Městskou knihovnou v Praze,“ dodává Martin Krupauer, vedoucí projektového týmu Vltavské filharmonie. 

„Praha je jediné z velkých měst Evropy, které nemá moderní koncertní sál odpovídající nárokům a současným požadavkům na koncerty všech typů hudby. Jsem šťasten, že se moje myšlenka na jeho vybudování ujala a že jsme se dostali ze snů do reality. Koncertní sál se stává skutečností,“ uvedl Bohuslav Svoboda, bývalý primátor Prahy.

„Každá generace by měla po sobě zanechat v Praze stopu, architektonickou vrstvu, a to takovou, která bude originální a která obohatí Prahu a Pražany. Bohužel za posledních několik desítek let tu máme z tohoto hlediska snad jen Tančící dům. Budova Vltavské filharmonie toto kritérium bezpochyby splňuje. Bohužel se tak ale děje ve špatné době. Musíme si uvědomit, co teď Pražany trápí a co řeší. Ani tento důležitý projekt nemůže přehlušit aktuální a akutní problémy Pražanů a finanční nároky s tím spojené. Na to je třeba myslet,“ říká Patrik Nacher, pražský zastupitel.

„Je potřeba si uvědomit, že příprava projektů této velikosti trvá vždy několik let. Například soutěž na proměnu Václavského náměstí proběhla v roce 2005, a teprve tento rok jsme dokončili první etapu. Chci Pražany ubezpečit, že příprava tohoto významného projektu nijak neovlivní pomoc potřebným s energetickou krizí a inflací, kterou jsme schválili napříč politickým spektrem. Jsem přesvědčen, že Vltavská filharmonie bude společnost spojovat, nikoliv rozdělovat,“ dodal Petr Hlaváček. 

„Myšlenka nové filharmonie je snem, který má kořeny již ve 30. letech a který znovu ožil například v době Václava Havla,“ uzavřel člen projektového týmu Martin Gross.

Vltavská filharmonie, která v budoucnu vyroste v pražských Holešovicích, bude moderním kulturním centrem disponujícím třemi vysoce kvalitními koncertními sály. Návštěvníci zde naleznou také kreativní hub – hudební oddělení Městské knihovny v Praze, vzdělávací a multifunkční prostory pro využití školami, kroužky či jednotlivci z řad široké veřejnosti. Nebude chybět ani střešní restaurace. Harmonogram projektu je navržený tak, aby se mohlo začít stavět v roce 2027 a budova byla dokončena v roce 2032. První návštěvníci by tedy mohli do prostor Vltavské filharmonie vstoupit za deset let.

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj, Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy, Martin Krupauer, vedoucí projektového týmu Vltavské filharmonie, Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7, zástupce studia Bjarke Ingels Group (BIG)